Atom feed

Atom feed

Udvalgte datasæt udstilles på ftp.kortforsyningen.dk via Atom feeds.

Ved brug af Atom feeds kan man abonnere på ændringer i data og få mulighed for udelukkende at downloade de data, som er ændret.

Det er datasæt med hyppig opdateringsfrekvens og stor efterspørgsel, som bliver distribueret via Atom feeds.

Kortforsyningens Atom Feed finder du her https://download.kortforsyningen.dk/feeds

 

Indhold af Atom feed

Et Atom feed vil altid indeholde information om hvilket datasæt det udstiller, dato for seneste opdatering af Atom feed samt et eller flere entries med link til download af data. Datasæt er forskellige og Atom feed vil i mange tilfælde indeholde yderligere informationer, som udelukkende beskriver det specifikke datasæt.

 

Atom feed entry

Et Atom feed kan indeholde et eller flere entries.

Et entry vil typisk indeholde en titel, dato for seneste opdatering

 

Login til data

Atom feeds er offentlig tilgængelige, og det er ikke nødvendigt at logge ind for at se eller abonnere på Atom feed.

Download af data fra Kortforsyningen kræver, at man logger ind med sin Kortforsyningen bruger. Da linket i Atom feed er offentligt tilgængeligt, er det ikke forsynet med login informationer. Når man ønsker at downloade data, er det derfor nødvendigt at tilføje sit brugernavn og password til linket.

 • Link før indsættelse af bruger oplysninger: ftp://kortfor……
   
 • Link efter indsættelse: ftp://<bruger>:<password>@kortfor…

 

Kodestumper og hjælpeværktøjer

Python og FME scripts til download af ændringer finder du her

https://github.com/Kortforsyningen/Demo/tree/master/atomfeeds

Kodestumperne er udelukkende eksempler til inspiration og skal tilrettes for at kunne benyttes i eget IT setup.

De er til fri afbenyttelse, men Kortforsyningen yder ikke support til brugen eller videreudvikling af koden.

Har du udviklet noget, du mener, kunne være interessant for andre, distribuerer vi det gerne gennem Kortforsyningen Github.

 

 

Specielt for de enkelte datasæt

 

Matrikel – Ejerlav opdateringer

Hvert enkelt entry for dette datasæt indeholder

 • <id> : unik id
   
 • <title> : en beskrivende titel
   
 • <updated> : tidsstempel for opdateringer i det aktuelle ejerlav
   
 • <published> : tidsstempel for eksport af den aktuelle zip fil
   
 • <link href=”…” : link til data 
   
 • <category> : beskriver projektion, GML format og administrativ kode for ejerlav
   
 • <summary> : et abstract der beskriver data  
   
 • <georss:where> : boundingbox som en GML polygon til indholdet i data   

 

Det ser sådan ud i Atom feed og vil blive fortolket forskelligt afhængig af hvilken browser eller applikation man benytter til at læse Atom feed

 

 

 

 

 Chrome fortolker Atom feed sådan

 

Tidsstempler i matrikel Atom feed

<updated> afspejler hvornår en sag er opdateret
Når en matrikel opdateres som led i en sag vil datoen <updated> blive ændret i Atom feed.

<published> afspejler hvornår distributions databasen er opdateret
I visse tilfælde bliver matrikeldata opdateret uden at der er en sag. Det gælder bla. i tilfælde af at 2 linjer ikke hænger sammen, at kystlinjen har flyttet sig, vi vælger at kopiere hele Danmarks matrikel over på en ny database mm. Den type rettelser vil udelukkende afspejler sig i feltet <published>