FUNKTIONER

DOKUMENTATION AF FUNKTIONER

- dækker over en række funktioner, der i modsætning til resten af Kortforsyningens tjenester, ikke inkluderer geodata.

Alle funktionerne kræver, at man identificerer sig overfor Kortforsyningen, da flere af funktionerne returnerer informationer der er brugerafhængige.

GetTimers 

Så lang tid tager forespørgslerne lige nu

Returner XML indeholdende antal og gennemsnitlige svartider for forespørgsler til Kortforsyningen.

Tiderne er opdelt på servicetype og servicename niveau. Tiderne er real-time og opdelt i tre perioder: Sidste minut, sidste time og sidste døgn. Det er dermed muligt at få oplyst det samlede antal forespørgsler samt hvor langt tid hver forespørgsel har taget at svare på for en eller flere tjenester.

Tiderne er den totale sum af tre tider: Workhorse (den tid som applikationsserveren fx WMS-serveren bruger på at processere forespørgslen), switchboardoverhead (den tid switchboardet bruger til fx autorisation og autentifikation) samt netsend (den tid, det tager at sende svaret over Internettet)

 

Erstat login=xxx og pasword=xxx med eget login og password.

https://services.kortforsyningen.dk/service?request=GetTimers&login=xxx&password=xxx

GetServices

Få liste over tjenester, som du har adgang til

Returner XML indeholdende de services (i form af servicenames og titel) forespørgeren har rettigheder til.

Erstat login=xxx og pasword=xxx med eget login og password.

https://services.kortforsyningen.dk/service?request=GetServices&login=xxx&password=xxx

GetTicket

Få en token (32 hexadecimal kode)

Returnerer en 32 ciffer hexadecimal krypteret kode i plain text.

En ticket benyttes til at identificere sig overfor Kortforsyningen uden risiko for at afsløre login og password. Det kan fx være relevant hvis Kortforsyningens tjenester er implementeret i fx web applikationer tilgængelige for alle på Internettet. Se også beskrivelse under Login, HTTPS og SSL

 

Erstat login=xxx og pasword=xxx med eget login og password.

https://services.kortforsyningen.dk/service?request=GetTicket&login=xxx&password=xxx