Gennembrud for anvendelsen af geografisk information ved VM i landevejscykling

?

Cykel-VM blev et gennembrud for anvendelsen af digitale kort ved store folkelige begivenheder.

Bl.a. blev både planlægning og kommunikation understøttet af geografisk information i forberedelse og afvikling

De digitale kort blev et uundværligt redskab i samarbejdet mellem de mange forskellige involverede myndigheder
og blev et gennembrud for kommunikationen via digitale kort, da den bedst mulige information dermed blev sikret
for arrangører, deltagere, borgerne, tilskuere, m.fl.

"Geoforum" bragte i deres novembernummer 2011 en artikel om eksemplet med VM i landevejscykling.

Hele novembernummeret og tidligere udgaver af medlemsbladet kan læses på Geoforum.dk

________________

14 november 2011