GeoSearch

GeoSearch eksempel

GeoSearch er velegnet til implementering af type ahead fritekstsøgninger på websites.

GeoSearch understøtter:

  • Fritekstsøgninger
  • Type ahead
  • Fonetisk genkendelse af stavemåder
  • Søgning i Adresser, Administrative enheder (DAGI), Stednavne og Matrikler

 

Prøv søgningen på sdfekort: https://sdfekort.dk/spatialmap?