Havvand i Kortforsyningen ?

Miljøministeriet lancerede fredag den 3. februar 2012 det nye online værktøj "Havvand på land".

Der var stor interesse for "Havvand på land" i weekenden omkring åbningen, og det kunne også ses på Kortforsyningen.

 

Havvand på land er et nyt interaktivt værktøj, som på hjemmesiden klimatilpasning.dk giver kommuner, borgere og virksomheder mulighed for at se, hvor havvandet vil stige i Danmark.
Værktøjet viser, hvor havvandet vil trænge ind afhængig af vandstanden.
Formålet er, at særligt kommunerne dermed tydeligt kan se, hvor de skal gribe ind først for at redde potentielt udsatte boliger.

Trækket på Kortforsyningen var i åbningsweekenden den 3.-5. februar ca. 90% højere end en normal weekend.
Samlet var trækket for denne weekend på 7,6 mio. forespørgsler.

Havvand på land hostes ikke hos Kortforsyningen, men tjenesten benytter skærmkortet fra Kortforsyningen

 

________________

15 februar 2012