INSPIRE GeodataTjenester.

? ?Høring om INSPIRE GeodataTjenester - hvad mener vi i Danmark?


Det er nu muligt at påvirke juridisk dokument og vejledning om geodatatjenester i INSPIRE inden, det får retslig virkning for medlemslandene.

Kortforsyningens partnere - som udviklere af tjenester - indbydes til at bidrage til det danske høringssvar.


Til høringsparter for INSPIRE ang. Geodatatjenester (Spatial Data Service) og aktiveringstjenester (Invoke)


EU-Kommissionen har sendt to dokumenter vedr. geodata- og aktiveringstjenester i høring i medlemslandene: Udkast til forordning (den juridiske tekst) samt udkast til teknisk vejledning.

Forordningen vil være en standard for geodatatjenester, som opererer på de harmoniserede INSPIRE-datasæt. Høringen har derfor relevans for myndigheder og firmaer, som udvikler disse geodatatjenester.

Det er med denne høring muligt at påvirke dokumentet inden det får retslig virkning. Høringen er også en mulighed for at vurdere, om den foreslåede standard er i overensstemmelse med de geodatatjenester, som udvikles som en del af den danske infrastruktur for geografisk information.

I indbydes derfor til at deltage i høringen af udkast til forordningen samt den tilhørende tekniske vejledning. I kan finde information om høringen i vedlagte dokument. Kommentarer skal afgives på engelsk i vedlagte høringsdokument (regneark).

Geodatastyrelsen står til rådighed for høringsparterne for vejledning i høringsperioden, kontakt evt. Lars Storgaard - laers@gst.dk.
I bedes sende jeres kommentarer hertil senest onsdag den 19. september.

Venlig hilsen
INSPIRE-teamet
Kort & Matrikelstyrelsen

Se evt. også hjemmesiden: www.inspire-danmark.dk/

________________

20 august 2012