Jysk/Fynsk GIS-konference 2011

Jysk/Fynsk GIS-konference

Torsdag d. 9. juni 2011 i Kulturhuset Skanderborg

 

De fællesoffentlige samarbejder inden for geodataområdet - Se oplæg her

Hvordan sikrer vi udviklingen af de forskellige samarbejdsfora? Hvordan håndterer vi de mangeartede interessenter? Hvordan understøttes øget brug af geodata i forvaltningerne?

Vicedirektør Kåre Clemmesen, Kort & Matrikelstyrelsen

 

Kommunal- og fællesoffentlig digitaliseringsstrategi – konflikt eller to sider af samme sag?

Den kommunale digitaliseringsstrategi blev vedtaget i efteråret og en ny fællesoffentlig digitaliseringsstrategi er på vej. Bringer de forandring med sig til den offentlige sektor? Hvad er de vigtigste initiativer? Hvordan implementeres de og hvad er perspektivet?

Souschef Ken Rindsig, Kommunernes Landsforening

 

 FOTdanmark – status og perspektiver - Se oplæg her

Hvor langt er vi nået siden 2007? Hvad er de vigtigste udfordringer? Hvordan spiller FOT sammen med andre offentlige geodatatiltag?

Sektionsleder Flemmming F.Christensen, Silkeborg Kommune/FOTdanmark

 

FOT når det skal være ”flot” - Se oplæg her

Hvordan får man et anvendeligt kort ud af FOT-data? Hvilke problemer møder man eventuelt på sin vej? Hvordan bliver vi enige om en ”flot” farve?

GIS-medarbejder Tue Nilsson Poulsen, Silkeborg Kommune

 

 Fælles udbud af web-gis til sagsbehandling - Se oplæg her

Det fælles rammeudbud af web-gis kører i regi af FKG (Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde), men hvor langt er arbejdet med projektet og de andre FKG initiativer kommet? Hvad kendetegner de kommende systemer, hvilke kommuner er med og hvornår kan vi forvente at se de første resultater?

Chefkonsulent Jens Ole Bach, Kommunernes Landsforening

 

Hvad er politiets rolle under kriser?

Hvordan håndteres krisestyring? Hvilke værktøjer anvendes? Bruges der GIS?

Vicepolitikommissær Allan Holm, Rigspolitiets Nationale Operations- og Beredskabscenter, NOBC

 

Politiets anvendelse af geografiske data som led i planlægning af beredskabet, kriminalitetsanalyser m.v.

Hvilke data og GIS-systemer anvendes? Hvordan arbejder systemerne sammen?

Hvad er det for et samarbejdsværktøj der anvendes?

Vicekriminalkommissær Ole L. Jacobsen, Rigspolitiet