Jysk/Fynsk GIS-konference 2013

 

Frie data, mere digitalisering og hvad byder fremtiden

Kommunerne på Fyn og i Jylland samt Geodatastyrelsen (GST) inviterede 13. juni 2013 chefer og medarbejdere fra kommunerne og deres udviklere til årets Jysk/Fynsk GIS konference i Kulturhuset Skanderborg.

 

Program for dagen:

 

Kort nyt fra Geodatastyrelsen - hent oplæg

Geodatastyrelsen har leveret frie data siden 1.1.2013. Hvordan er det gået? Hvorhen vil GST vil rette sit strategiske fokus? Hvilke større tiltag er GST i 2013 med i sammen med resten af den offentlige sektor og andre?

Kåre Clemmensen, Geodatastyrelsen

 

Ét digitalt forbundet Danmark - hent oplæg

Mange opfatter i dag bredbånd af lige så stor vigtighed som vand og veje. Men har vi alle de samme muligheder for at koble os på de digitale motorveje? Hvor langt er vi i Danmark fra at nå målsætningen om at alle skal have adgang til 100 Mbit, og hvordan kan vi bruge GIS til at nå i mål?

Michael Jensen, Ålborg Universitet

 

Digitaliseringstrategi - hent oplæg

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det store overblik – hvordan er status nu, hvor vi er midtsvejs mod de første større milepæle ultimo 2014.

Per Smed, Kombit

 

Adresser, stednavne og landinddelinger – meget, meget mere geo - hent oplæg

Morten Lind, MBBL

 

Ejendomsdataområdet – forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne - hent oplæg

Hvilke forandringer medfører delaftalen i Ejendomsdataprogrammet for kommunerne, herunder ændringer af proces ved kommunal godkendelse af ejendomsforandringer?

Peter Knudsen, Geodatastyrelsen

 

Mest om vandløbsprojektet - hent oplæg

Hvad bliver grunddata for vandløb, søer og klimatilpasning? Hvordan finder vi vejen til en mere effektiv fællesoffentlig forvaltning? Høring af nyindkøbt hydrologisk tilpasningslag, hvad forventes af kommunerne?

Ian Berg Sonne, Geodatastyrelsen

 

Frie geografiske data, og hvad så? - hent oplæg

Nye brugere og nye behov. Hvordan er det gået med Geodatastyrelsens implementering af frie data. Hvem er de nye brugere, og hvad er deres respons på de frie data, og hvilke krav stiller det til distribution af data? Fremtidige planer for formidling og adgang til data.

Bente Steffensen, Geodatastyrelsen

 

4 hurtige indlæg om distribution af frie data (intro ved Per Hammerholt, Geomidt)

Distribution af frie data. Data er frie, men er de også tilgængelige? Kortforsyningen og

Datafordeler – hvad kan markedet og brugerne forvente? Hvordan vil brugerne gerne have de frie

data? Er der et marked tilbage til 3. parts distributører?

Mads Møldrup, Geodatastyrelsen - hent oplæg
Lars Klindt Mogensen, Lifa
Ulrik Balslev, Breakoutimage
Vagn Hyldgaard, Kortcenter.dk

 

Samarbejde om brugen af frie data - hent oplæg

Hvad betyder det for VCL, landbruget rådgivningscentre og landmændene at få adgang til store mængder offentlige data? På hvilken måde anvendes frie data, og hvilke services kunne gøre hverdagen endnu lettere?

Rita Hørfarter, Videncenter for Landbrug, Århus

 

Perspektiv – fremtid - hent oplæg

Geodataområdet om 10 år. Hvordan er roller og organisering? Hvilke opgaver løses centralt/regionalt hhv. decentralt i de kommunale forvaltninger? Hvilke kompetencer er der brug for?

Jens Ole Bach, KL

 

GIS i nye sammenhænge - hent oplæg

Vi har i mange år talt om hvordan vi får GIS ud over rampen. Frie kortdata giver jo et godt afsæt, men samtidig er der stor aktivitet på nye områder. GIS har gjort sit indtog på Sundhedsområdet samt med de Socio-økonomiske kort.

Erling Kristensen, Helsingør Kommune

 

FOT: LSA – Hvad og hvordan? Udfordringer og succeser - hent oplæg

Hvad bruger vi FOT til i kommunerne? Hvilke behov har vi for LSA? Hvilke udfordringer er der når kommunerne ønsker at redigere i data?

Merete R. Jensen, Esbjerg Kommune

________________

13 maj 2013