Kom godt igang

Kom godt igang

 

 

Web kort

Kortforsyningens services understøtter brugen af OpenLayers og Leaflet til visning af kort og data i en browser

 Eksempel implementeringer finder du her

https://github.com/Kortforsyningen/utilities_and_example_implementations/tree/master/examples

Alle eksempler i Github kan afprøves med URL

http://apps2.kortforsyningen.dk/utilities_and_example_implementations/examples/.....


Fx. 
https://apps2.kortforsyningen.dk/utilities_and_example_implementations/examples/openlayers3/wmtspluswmskort.html

 

Søgninger i kort

Kortforsyningen understøtter søgning i adresser steder, administrative enheder og matrikler

Se eksempel på implementering med benyttelse af servicen Geosearch Sdfekort

 

Hvis du er mere til 'Gør det selv' costumiserede søgninger kan du benytte service RestGeoKeys_v2

Eksempler på brugen af RestGeoKeys_v2

Dokumentation

 

Google maps, Bing maps og OSM

Kortforsyningens kort er som hovedregel udstillet i projektionen UTM32 og UTM33

Denne projektion fungerer meget dårligt sammen med de globale projektioner der benyttes i Google maps, Bing og OSM.

Den projektion vi benytter i Kortforsyningen er udbredt blandt offentlige myndigheder og deres data vil derfor sømløst passe sammen med kort fra Kortforsyningen.