Kortforsyningsseminar 2014

Geodatastyrelsen inviterer forretnings- og teknologiudviklere samt it-beslutningstagere i den private og offentlige sektor til det årlige Kortforsyningsseminar.

 

Onsdag d. 9. april 2014 kl. 9-16

DATA er overalt – vi taler om ”dataguld”, ”dataficering”, ”big data” og ”small data”. Om overvågning og om kortlægning af os selv og hinanden. Vi lader årets Kortforsyningsseminar gå i datasporet – og vil lade os inspirere til at tænke over geodatas placering i datalandskabet, over geodata som lim og som index, og ikke mindst over, hvordan vi omsætter data til viden.

Ed Parsons fra Google, der har det daglige ansvar for Googles mål om at organisere verdens informationer ved hjælp af geografi, vil fortælle om data — ”store” som ”små”, men fremfor alt mange! Anders Rhod Gregersen,chief specialist hos Vestas, vil holde et oplæg om Firestorm supercomputeren, ”big data” og de nye forretningsmuligheder, der kan ligge i at samle på data.

Om eftermiddagen vil der være mulighed for at arbejde med innovation og kreativitet – vi har bedt Simon Bentholm fra KL7 om at hjælpe os med at se på, hvad innovation er og kan, og hvordan vi skaber plads til det kreative og skabende. Der bliver også mulighed for at høste mere viden om, hvordan og hvornår vi får flere grunddata at arbejde med fra andre offentlige dataejere.

Der vil som vanligt i løbet af eftermiddagen også være et teknik-spor med sidste nyt fra Kortforsyningen, tips og tricks og Kortforsyningens roadmap for 2014.

Du kan tilmelde dig seminaret og læse det foreløbige program nedenfor.

Sidste frist for tilmelding er den 26. marts 2014.

Tilmeld dig

Vi glæder os til at se dig i Center for Ledelse, Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø.

Venlig hilsen

Mads Bjørn-Møldrup

Områdechef, Leveranceinfrastruktur

Geodatastyrelsen

Program

Fællesspor

Sessionsleder: Tina Svan Colding

Tid Hvad og hvem 
8.45 Kaffe og registrering
9.00 Velkommen 
9.05

Nyt fra Geodatastyrelsen

Anne-Sofie Jensen, vicedirektør i Geodatastyrelsen -
Om Geodatastyrelsens forretningsstrategi og arbejde med udgangspunkt i øget anvendelse og brugerbehov – et år efter frigivelsen af data. 

9.25

Nyt fra Kortforsyningen

Mads Bjørn-Møldrup, områdechef i Geodatastyrelsen - 
Status på året der er gået og indblik i året der kommer

9.45

Ambient Location: Why geospatial data is rocket fuel for the internet of things

Ed Parsons, Geospatial Technologist at Google Inc. -

As an industry we are moving beyond the use of spatial data to create maps, increasingly the products and services we all use online as individuals or as enterprises are making use of geospatial data to make them more relevant and useful. The use of geo data to provide context for other forms of information is still in its infancy however, but it will be a key element to a future internet of things, an intelligent network of devices we use at home, at work, and wear.

10.30 Kaffepause
11.00

Data driven Wind business — Using computation and data to bring wind on par with fossil fuel
Anders Rhod Gregersen Chief Specialist at Vestas 

Vestas has the most powerful computer in Denmark and on it they have petabytes (millions of gigabytes) of data. Why does a wind company invest in computers and data? What is possible with such a computer and how do they do it? These are some of the questions Anders Rhod Gregersen, Chief Specialist and architect behind the Firestorm Supercomputer at Vestas, will address.

11:45

Fælles diskussion / drøftelser ml. Ed Parsons og Anders Rhod Gregersen 

12:00

Fællesfoto i solen 

12.15 Frokost
13.15 Opdeling i spor 1 og 2
14.15 Kaffe
14.45 Opdeling i spor 1 og 2 (fortsat)
15.45 Afslutning og tak for i dag  

Husk, efterfølgende byder GST på et lille glas og en afsluttende snak i foyeren! 

Spor 1: Forretning

Sessionsleder: Anders Raahauge

Tid Hvad og hvem
13.15

Data, innovation og kreativitet 
Simon Bentholm, KL7

Datarevolutionens indtræden er i de senere år blevet spået at skabe mange forandringer, herunder også at dræbe al innovation og kreativitet. Intet kunne være længere fra sandheden. Den øgede dataficering af vores samfund ændrer fundamentalt på hvordan vi udfører innovation - der er nærmest tale om en kreativitet på stereoider. Simon Bentholm, forfatter til Data - Virksomhedens nye Grundstof, leverer et inspirationsoplæg med udgangspunkt i de førende datavirksomheders måder at bedrive innovation på og giver inputs til en komplet forandring af kreativitetsbegrebet i din virksomhed.

14.15 Kaffepause
14.45

Data på erhvervsområdet
Rikke Gram-Hansen, Erhvervsstyrelsen 

Der er et enormt vækstpotentiale for dansk erhvervsliv i brug af data, men en ny rapport udarbejdet for Erhvervsstyrelsen viser, at en række barrierer står i vejen, og kun få danske virksomheder derfor bruger data. Hvad skal den offentlige sektor gøre for at hjælpe vækst gennem data på vej? Erhvervsstyrelsen ved Rikke Gram-Hansen vil fortælle om deres arbejde med data på erhvervsområdet, grunddata om virksomhederne og den nye dataportal under Virk.dk, VIRK|DATA.

15:15

Adgang til frie grunddata


Erik Sommer fra Danmarks Statistik, giver et fremtidsbud på brug af data til det danske kvadratnet fra Danmarks Statistik

15.45 Afslutning og tak for i dag

Spor 2: Teknik

Sessionsleder: Jørgen de Martino Larsen

Tid Hvad og hvem
13.15

Kortforsyningen siden sidst 
Kom og hør hvad vi har arbejdet med for at udvikle og forbedre Kortforsyningen:

  • Gennemførte tiltag for at booste performance og stabilitet
  • Hvilke nye services og formater er kommet til, og hvilke har vi slukket?
  • Strøm på supporten
  • Ekstern overvågning
  • Og meget, meget mere… 
14.15 Kaffepause 
14.45

Roadmap for Kortforsyningen
Hør om planerne for Kortforsyningen 2014:

  • Services der lukkes og erstattes af nye mere tidssvarende
  • Mere metadata og information om frekvenser for dataopdateringer
  • ATOM feeds – daglige data udtræk
  • Giv dit input til en ny datamodel for stednavne
  • Planerne for beta test af service, der leverer data i ny OGC standard, GeoPackage
15.45 Afslutning og tak for i dag

 

________________

21 januar 2014