List tjenester (GetServices)

 GetServices

 

- Få liste over tjenester, som du har adgang til

Returner XML indeholdende de services (i form af servicenames og titel) forespørgeren har rettigheder til.

Erstat login=xxx og pasword=xxx med eget login og password.

http://services.kortforsyningen.dk/service?request=GetServices&login=xxx&password=xxx