Maj-konference 2013

 

 

 

Program for dagen:

Kort nyt fra Geodatastyrelsen - se oplæg her

Geodatastyrelsen har leveret frie data siden 1.1.2013. Hvordan er det gået? Hvorhen vil GST rette sit strategiske fokus? Hvilke større tiltag er GST i 2013 med i sammen med resten af den offentlige sektor og andre?

Kåre Clemmensen, Geodatastyrelsen

 

Ét digitalt forbundet Danmark - se oplæg her

Mange opfatter i dag bredbånd af lige så stor vigtighed som vand og veje. Men har vi alle de samme muligheder for at koble os på de digitale motorveje? Hvor langt er vi i Danmark fra at nå målsætningen om at alle skal have adgang til 100 Mbit, og hvordan kan vi bruge GIS til at nå i mål?

Michael Jensen, Ålborg Universitet

 

Digitaliseringstrategi - se oplæg her

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Det store overblik – hvordan er status nu, hvor vi er midtsvejs mod de første større milepæle ultimo 2014.

Per Smed, Kombit

 

Adresser, stednavne og landinddelinger – meget, meget mere geo - se oplæg her

Morten Lind, MBBL

 

Ejendomsdataområdet – forbedrede arbejdsgange og datagrundlag til gavn for kommunerne - se oplæg her

Hvilke forandringer medfører delaftalen i Ejendomsdataprogrammet for kommunerne, herunder ændringer af proces ved kommunal godkendelse af ejendomsforandringer?

Peter Knudsen, Geodatastyrelsen

 

Mest om vandløbsprojektet - se oplæg her

Hvad bliver grunddata for vandløb, søer og klimatilpasning. Hvordan finder vi vejen til en mere effektiv fællesoffentlig forvaltning.

Ian Sonne, Geodatastyrelsen

 

Frie geografiske data, og hvad så? - se oplæg her

Nye brugere og nye behov. Hvordan er det gået med Geodatastyrelsens implementering af frie data. Hvem er de nye brugere, hvad er deres respons på de frie data, og hvilke krav stiller det til distribution af data? Fremtidige planer for formidling og adgang til data.

Bente Steffensen, Geodatastyrelsen

 

4 hurtige indlæg om distribution af frie data

Distribution af frie data. Data er frie, men er de også tilgænglige? Kortforsyning og Datafordeler – hvad kan markedet og brugerne forvente? Hvordan vil brugerne gerne have de frie data? Er der et marked tilbage til 3. parts distributører?

Mads Møldrup, Geodatastyrelsen Lars Klindt Mogensen, Lifa Ulrik Balslev, Breakoutimage Vagn Hyldgaard, Kortcenter.dk

 

Perspektiv – fremtid - se oplæg her

Geodataområdet om 10 år. Hvordan er roller og organisering? Hvilke opgaver løses centralt/regionalt hhv. decentralt i de komunale forvatninger? Hvilke kompetencer er der brug for?

Jens Ole Bach, KL

 

GIS i nye sammenhænge - se oplæg her

Vi har i mange år talt om hvordan vi får GIS ud over rampen. Frie kortdata giver jo et godt afsæt, men samtidig er der stor aktivitet på nye områder. GIS har gjort sit indtog på Sundhedsområdet samt med de Socio-økonomiske kort.

Erling Kristensen, Helsingør Kommune m.fl.