Om Kortforsyningen

Kortforsyningen er Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings digitale distribution af kort og geodata

WEB tjenester

Frie data og øvrige geodata kan via webtjenester hentes bl.a som WMS og WFS . Kortforsyningen udstiller data via en række tjenester der kombinerer data og funktionalitet. Via Kortforsyningen er der således adgang til aktuelle og de senest ajourførte raster- og vektorbaserede topografiske og matrikulære landsdækkende data. Se webtjenestelisten.

Fordele ved Kortforsyningen webtjenester:

  • Du modtager altid de mest aktuelle data
  • Matrikulære data ajourføres dagligt, mens topografiske data følger grunddatas specifikke ajourføringsfrekvens.
  • Kortforsyningen gør det nemt at integrere kort og geografiske data med dine egne data og andres data
  • Kortforsyningen bygger på internationale XML og OpenGIS standarder.
  • Du behøver ikke at investere tid og ressourcer på at integrere store kopi-datasæt i egne systemer.
     

Download af Frie data - Kortforsyningen/Download er Geodatastyrelsens selvbetjeningsløsning til download af geodata. Du kan hente data i form af færdige udtræk, som ligger klar til download. For nogle datasæt har du også mulighed for at lave brugerdefinerede udtræk, hvor du selv vælger dataformat, koordinatsystem og det geografiske område, hvorefter data udtrækkes. Alle de udstillede data kan hentes uden betaling. Se her: download.kortforsyningen.dk

Download af data via Kortforsyningens FTP-server(ftp://ftp.kortforsyningen.dk). De færdige udtræk kan også downloades direkte på kortforsyningens FTP-server.

Brugeroprettelse
Hvad enten du vil downloade data eller benytte Kortforsyningens webtjenester, er der behov for et brugernavn og password.  Har du tidligere været aftalekunde hos Kortforsyningen, kan du anvende samme login.
Er du ny bruger kan du oprette dig som bruger her

You have no services for your account.