Kommunikation

PLAN FOR KOMMUNIKATION - om drift

Hvor melder vi ud:

 • Kortforsyningen.dk: små korte beskeder

 • Twitter: @KFdrift. Driftforstyrrelser, ændringer mv. Udsendes også på mail.
  Tilmelding på Min side

 • Mail:  Drift opdateringer - udsendes samtidig med tweet @KFdrift
  Tilmelding på Min side

 • RSS: Driftinformation som RSS feed - opdateres samtidig med @KFdrift
  Tilmelding på forsiden af kortforsyningen.dk

Kortforsyningens kommunikationsplan:

 • I tilfælde af en driftsforstyrrelse på Kortforsyningen udmeldes driftsstatus via de kommunikationskanaler der er nævnt ovenfor.

  Målsætningen er at sikre at berørte brugere har den rette information i rette tid, i et sprog som de kan forstå. Derfor har Kortforsyningen udarbejdet en kommunikationsplan, som vil træde i kraft i tilfælde af driftsforstyrrelser, som berører brugerne.

  Hvornår melder vi noget ud?
  Vi skelner mellem to typer driftsforstyrrelse:

     - Krise: En applikation/tjeneste virker ikke, og det vil berøre mange brugere i en længere periode - årsag, omfang og løsning er umiddelbart ikke kendt
     - Kritisk situation: En applikation/tjeneste virker ikke, og det vil berøre få brugerne i en afgrænset periode

  Ved bemandet drift er det vores mål at melde ud inden for fem minutter efter at vi har konstateret en driftsforstyrrelse. I denne første udmelding vil vi ofte kun konstatere, at der er en driftsforstyrrelse. Det er vores mål at melde yderligere ud inden for 1 time efter at vi har opdaget en driftsforstyrrelse.

  Hvornår melder vi IKKE ud
  Vi melder ikke ud ved servergenstart, korte udfald af få minutters varighed m.v.

  Nogle applikationer og tjenester trækker også på andre data og tjenester end Kortforsyningen. Vi har desværre ikke mulighed for at overvåge alle disse tjenester, og kan derfor ikke melde ud i tilfælde af, at der skulle ske driftsforstyrrelser andre steder end hos Kortforsyningen.

  Hvad fortæller vi?
  I tilfælde af en driftsforstyrrelse vil der blive udmeldt via ovenfor nævnte kanaler

I en udmelding fra Kortforsyningen kan der typisk indgå følgende information:

 • Der opleves i øjeblikket driftsforstyrrelser på Kortforsyningen.
 • Det vedrører følgende applikationer/tjenester…
 • Vi forventer at være tilbage i normal drift om…
 • For dig som bruger betyder det…
 • Den tekniske forklaring er…

Brugerne opfordres til at holde sig orienteret via kortforsyningen.dk.

En driftsforstyrrelse vil blive afmeldt med en (forklarende) driftsmeddelelse, i de tilfælde det er relevant.