Systemarbejde

Plan for ordinært servicevindue & systemarbejde:

- den 3. torsdag i måneden.

  • Som for alle aktive IT-systemer kan det være nødvendigt at udføre systemarbejde (opgraderinger, omlægninger, udskiftninger m.m.).
    For at minimere generne i forbindelse med dette arbejde har Statens IT og SDFE en rutine, hvor systemarbejdet samles op og udføres den tredie torsdag i hver måned.

    At der er et servicevindue, hver 3. torsdag berører ikke nødvendigvis Kortforsyningen og meget servicearbejde sker uden at systemerne påvirkes.
     
  • Systemarbejdet i SDFE udføres som hovedregel efter kl. 18:00 den tredie torsdag i hver måned. De fleste gange kan systemarbejdet udføres uden - eller med begrænsede - forstyrrelser i Kortforsyningens drift.

    I tilfælde hvor større arbejder er påkrævet, eller vi er bekendt med, at et systemarbejde har direkte indflydelse på Kortforsyningens drift, vil vi give særskilt besked på https://twitter.com/kfdrift om disse arbejder og om, hvilken indflydelse vi forventer på Kortforsyningen.