Se her: DIGDAG som tjenester

DIGDAG, DIGDAG

– nu er der også adgang til de nye tjenester via Kortforsyningen

Den nye webportal - DigDag.dk – er netop blevet lanceret for offentligheden.

De samme tjenester som Webportalen benytter sig af, kan du nu også benytte.

DigDag som tjenester

Du kan vælge at benytte WMS og WFS tjenesterne eller du kan hente fastformaterede datasæt.

WMS – TJENESTEN: ”servicename=digdag” benyttes til at hente data fra en enhedstype fra en bestemt periode og få vist data, som et billede i fx en web-browser. WMS tjenesten returnerer billeder i PNG format.

WFS – TJENESTEN: ”servicename=digdag_gml2” benyttes til at hente en mindre del af et datasæt med henblik på at kunne arbejde med og vise selve datasættes geometri og attributdata. WFS tjenesten returnerer GML data som en variant af XML data.

FTP – DOWNLOAD: Lige nu er det kun en begrænset del af de mange administrative enheder og inddelinger der er klargjort på FTP-serveren. Flere er tænkt at komme til.

Se hvordan du bruger WSM- og WFS-tjenester fra Geodatastyrelsen (pdf)

God fornøjelse med de nye muligheder

 

FAKTA om DigDag:

Navnet "DigDag" er en forkortelse for Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi og er en historisk-geografisk datasamling over Danmarks administrative inddeling fra ca. 1660 og frem til nutiden.

Det digitale atlas retter sig især mod museer, forskere og historikere. Men alle er velkommen til at kigge med.

Læs her på GST’s hjemmeside. 

FAKTA om datasamlingen

Datasamlingen består af 3 typer af data:

Centralt i datasamlingen er 72 forskellige myndighedstyper med hver deres variation i tid og rum og sprog. Over landvæsensdistrikter fra enevældens tid til regioner og storkommuner i det 21. århundrede.

Dertil kommer næsten 300.000 stednavne, som med de historiske stednavnevarianter, udgør næsten en million stednavne.

Endelig udgør geografien den tredje og sidste vitale del af DigDag. Med udgangspunkt i ca. 10.000 digitaliserede ejerlav er der for hver administrativ myndighed beregnet en polygon, som svarer til myndighedens geografiske dækningsområde for et givet tidspunkt. Foruden ejerlav kan her nævnes sogne, kommuner, amter og herreder som eksempler på administrative enheder.

 

 

________________

12 november 2012