WCS

Højdemodel som webtjeneste (dhm GetCapabilities)

WCS:dhm giver mulighed for at tilgå højdedata i en webtjeneste.

Datagrundlaget for WCS:dhm er DHM/Terræn - Beskrivelse af datagrundlaget på sdfe.dk

En WCS-tjeneste udstiller rasterdata, men i forhold til fx en WMS-tjeneste, er det vigtigt at bemærke, at en WCS-tjeneste returnerer data-værdier, og altså ikke et billede i traditionel forstand.

Det er derfor op til modtageren at visualisere dataindholdet på en fornuftig måde.

Samtidig bør man være opmærksom på at data kan være resamplet til visning af større geografiske områder. Så selvom det vil være muligt at foretage fx beregning og modellering på baggrund af data fra tjenesten, bør man til anvendelser der kræver stor nøjagtighed downloade masterdata fra Kortforsyningen Download.

Eksempel-forespørgsel

https://services.kortforsyningen.dk/dhm?REQUEST=GetCoverage&SERVICE=WCS&VERSION=1.0.0&COVERAGE=dtm&CRS=EPSG:25832&BBOX=858275.141936056,6108438.34120673,897160.477883513,6144049.65275447&WIDTH=772&HEIGHT=707&FORMAT=image/gtiff&login=xx&password=yy

(Erstat login og password med dine egne).

 

ArcGIS vejledning:

Add WCS Server à indsæt GetCapabilities-strengen (husk også at angive login og password) à tilføj laget.

Her er et eksempel til efterfølgende at få vist data på en meningsfuld måde:

Gå ind under Properties for WCS-laget. Vælg Symbology og vælg under Stretch, Type ”Minimum-Maximum”. Sæt flueben i ”Edit High/Low Values” og angiv noget meningsfuldt for området (eksempelvis 180 og 0).

Nedenfor ses et udtræk af WCS-data fra DHM.

Bornholm WCS-udsnit