WMTS

Indhold

 

Dokumentation - Web Map Tile Service (WMTS)

Dette beskriver, hvorledes WMTS er implementeret i Kortforsyningen, herunder evt. afvigelser, begrænsninger og udvidelser. Der henvises til OGC WMTS standarden for nærmere beskrivelse af terminologi.

 

Understøttelse af versioner

WMTS versionUnderstøttes af KortforsyningenBemærkninger
1.0.0Ja 


Understøttelse af encodings

Kortforsyningens WMTS-tjenester understøtter udelukkende KVP-encoding, dvs. parametre og deres værdier angives i forespørgsler som en liste af Key-Value Pairs. Kortforsyningens WMTS-tjenester understøtter ikke SOAP eller RESTful.

 

Omgåelse af Browser begrænsninger

Få tips og tricks til, hvordan man omgår browser begrænsninger ved at trykke her

 

Mix WMS og WMTS

Overgang fra WMTS til WMS kan fx benyttes hvis der er behov for at zoome ind til visning af enkelte bygninger eller enkelte matrikler.

Virker med seneste udgaver af Skærmkort samt Geodanmark Ortofoto WMTS og WMS.

https://www.kortforsyningen.dk/indhold/skaermkort

https://www.kortforsyningen.dk/indhold/ortofoto-geodanmark

 

Understøttelse af formater

For GetTile understøttes udelukkende JPEG. Hvis der angives andet end format=image/jpeg, vil der stadig blive leveret en tile i JPEG. Fejlbeskeder er i XML som default iht. standarden, men kan leveres i et image ved parameteren exceptions=inimage eller exceptions=application/vnd.ogc.se_inimage. GetFeatureInfo understøttes ikke.

RequestFormatMime typeUnderstøttelseBemærkninger
GetTileJPEGimage/jpegJa 


Understøttelse af projektioner/koordinatsystemer

WMTS-tjenesterne topo_skaermkort og orto_foraar leverer tiles i UTM zone 32 ETRS89 (EPSG:25832).
I WMTS-forespørgsler angives projektioner/koordinatsystemer ikke eksplicit, men der angives et tile matrix set (en tile-inddeling), som så implicit angiver projektion/koordinatsystem. Pt. understøttes kun et tile matrix set med ESPG:25832.

TileMatrixSet

I GetCapabilities-svaret angives tjenestens tile-inddeling som et TileMatrixSet med en TileMatrix for hvert zoomniveau.

TileMatrixSet "View1" er defineret med følgende dimensioner:

TileMatrixMatrixHeightMatrixWidthPixelSize: meter/pixelBredde i meter for 256-tile
L00231.638,4419.430,4
L0146819,20209.715,2
L02812409,60104.857,6
L031624204,8052.428,8
L043248102,4026.214,4
L05649651,2013.107,2
L0612819225,606.553,6
L0725638412,803.276,8
L085127686,401.638,4
L091.0241.5363,20819,2
L102.0483.0721,60409,6
L114.0966.1440,80204,8
L128.19212.2880,4102,4
L1316.38424.5760,251,2

Tilestørrelsen er den samme (256 pixel * 256 pixel) for alle zoomniveauer. Origin (TopLeftCorner) er ligeledes fast for alle zoomniveauer: (120000, 6500000).

TileMatrixSet "View1" beskriver som udgangspunkt et større område end det, der er dækket af kortdata i de enkelte lag.

Tiles fra topo_skaermkort for L00 er vist herunder:

Det er muligt at beskrive udstrækningen af de enkelte lag i GetCapabilities-svaret med TileMatrixLimits. Dette er pt. ikke gjort for lagene i Kortforsyningens WMTS-tjenester, men i stedet leveres hvide tiles for områder uden kortdata. Det betyder, at parameteren TileRow kan antage værdier fra 0 til MatrixHeight - 1, og at TileCol kan antage værdier fra 0 til MatrixWidth - 1. Hvis man angiver ugyldige værdier af TileRow eller TileCol svares med en exception report.

Afvigelser fra WMTS specifikationen

Det er tilstræbt, at Kortforsyningens WMTS-tjenester overholder OGC standarden. Standarden er imidlertid forholdsvis ny, og der er derfor begrænsede erfaringer med understøttelse på server- såvel som klientsiden.

Elementet TileMatrixLimits i GetCapabilities-svaret giver mulighed for at angive dimensioner på lag-niveau med MinTileRow, MaxTileRow, MinTileCol og MaxTileCol. Derved kan man oplyse om udstrækningen af områderne med kortdata. Når denne mulighed ikke benyttes, men der i stedet leveres hvide tiles, skyldes det flere ting. Hvis man angiver 0 som MinTileRow og MinTileCol validerer det ikke mod det xml-skema, der beskriver GetCapabilities-svar for WMTS. For det givne TileMatrixSet er MinTileRow og MinTileCol netop 0 for området med data, og det er ikke hensigtsmæssigt at ændre på dette af hensyn til fx OpenLayers-support. Desuden opererer OpenLayers med et enkelt extent (bounding box) for WMTS-laget som helhed, og det er netop afspejlet i TileMatrixSet "View1". Hvis man i en tjeneste udbyder forskellige extents på forskellige zoomniveauer, kan man derfor med OpenLayers komme ud for, at man ved at zoome ind på randområder kommer uden for extent på det pågældende zoomniveau og får en fejlbesked i stedet for en tile. For at undgå disse problemer, benytter vi ikke TileMatrixLimits og opererer med et tile matrix set med samme extent på alle zoomniveauer.

 

Eksempler på WMTS requests

Ortofoto forår(orto_foraar GetCapabilities)

Tjenesten indeholder fotos i forskellige opløsninger og optagelsesår. Tjenesten udstiller data i tilingskemaet for Danmark i EPSG:25832.

orto_foraar WMTS-tile

 

 

 

 

 

 

 

 

Skærmkort (topo_skaermkort GetCapabilities)

Basiskort til overlejring af andre data. Tjenesten udstiller data i tilingskemaet for Danmark i EPSG:25832.

topo_skaermkort WMTS-tile