Om Dataforsyningen

SDFE arbejder for, at offentlige data er let forståelige og tilgængelige for offentlige og private. Derfor går vi foran i arbejdet med at samle og gøre adgangen til data og informationer om vores land enkel og intuitiv. Det giver organisationer og virksomheder lettere adgang til at bruge data og bygge løsninger oven på data.

Dataforsyningen er en fleksibel måde at tilgå data og viden om data på. Dataforsyningen tilbyder let adgang til data, løsninger og information om data på tværs af et stort dataudbud.
Dataforsyningen er bygget op om brugertestede, sammenhængende brugerrejser, der i et samlet univers giver adgang til at fremfinde, få information om og anvende data og løsninger uanset den bagvedliggende distributionskanal.

Dataforsyningen tilbyder:

  • Webservices og API´er
  • Fil-download
  • Visning på kort
  • Produktbeskrivelser – herunder metadata for datasæt
  • Tjenestebeskrivelser
  • Cases
  • Vejledninger
  • Dokumentation
  • Support

Dataforsyningen er udviklet, så den kan opfylde mange forskellige brugerbehov. Fra den hurtige adgang til produkter, eksempler på hvordan data kan skabe værdi samt en let og overskuelig adgang til API´er og implementeringsvejledninger.  

Der lanceres løbende indhold og funktionalitet på Dataforsyningen, der kontinuert brugertestes således at brugerbehov og nyeste teknologi kan indarbejdes.

Dataforsyningen_logo