Illustration til nyhed om DAWA og AWS. Kortudsnit med adresser.