Illustration til nyhed om lukning af ortofoto på Kortforsyningen. Billedet er et ortofoto.