Ændring i adresser og visning af geometrier i GeoSearch

Adresser

GeoSearch er overgået til at benytte Danmarks officielle adresseservice, AWS(aws.dk), som datakilde. Det betyder, at adresserne i GeoSearch fremadrettet opdateres i realtid. Tidligere blev adresserne i GeoSearch kun opdateret en gang om ugen.

I forbindelse med overgangen til den nye datakilde har vi tilstræbt, at søgeresultaterne så vidt muligt er identiske, men der kan i visse tilfælde være små forskelle i søgeresultaterne og i rækkefølgen af søgeresultaterne i type ahead søgningerne.

Ressourcen 'Adresser' i GeoSearch har allerede skiftet datakilde, og du behøver dermed ikke foretage dig yderligere i forbindelse med overgangen.

Geometrier for DAGI temaer

GeoSearch er for DAGI temaerne udvidet med et ekstra output element ’WKTgeometry_detail’. Dette element er et supplement til elementet ’WKT_geometry’. ’WKT_geometry’ indeholder som tidligere en boundingbox. Det nye element ’WKTgeometry_detail’ indeholder geometrien for objektet.

’WKTgeometry_detail’ er sat som standard, men det er fortsat muligt at få vist søgeresultatet med en boundingboks, der omslutter objektet.

DAGI temaet ’Postdistrikter’ indeholder som noget nyt gadepostnumre, hvor de findes i København.

I sdfekort.dk kan du se, hvad det betyder for brugeroplevelsen, når man søger i DAGI temaerne.

Yderligere information om hvilke DAGI temaer, der er omfattet, kan du finde i GeoSearch dokumentation.

 

________________

08 februar 2017