Brugertest af ændrede WFS services

Test af WFS services i forbindelse med migrering til ny WFS platform

Opdatering 26. marts 2021
Der bliver ingen WFS migrering og testen er derfor aflyst. Istedet beder vi brugerne om at benytte Datafordeleren.

https://www.kortforsyningen.dk/indhold/wfs-geodanmark-og-stednavne
 

______________________________________________________________________________________________

Testen er udsat da det har vist sig vanskeligere end antaget at migrere WFS services til en ny platform på en måde der tilgodeser brugernes behov.

Yderligere informationer om test og migrering af Oracle databaser kommer når der er taget beslutning om det videre forløb.

SDFE’s Oracle database er i færd med at blive opdateret til en nyere version, og migreret til en anden platform. I den forbindelse har vi set os nødsaget til også at migrere en række WFS services til en nyere platform, som understøtter den nye Oracle version.

Behovet for migreringen af WFS services var ikke forventet, og derfor ikke planlagt. Målsætningen har været at migrere WFS services, så de efterfølgende er identiske med de eksisterende services som muligt.

Der vil være mulighed for at teste til og med den 5. marts.

Vi er klar over at det er meget kort tid ,og det kan give anledning til issues hos vores brugere. Vi har derfor et øget beredskab i forbindelse med skiftet, så vi hurtigt kan sætte ind hvis der skulle opstå fejl.

I forbindelse med Oracle opgraderingen vil samtlige 9 services vil være utilgængelige fra og med torsdag den 11. marts kl 14:00 til mandag den 15. marts. Mandag den 15. marts vil vi åbne for services, og de vil blive tilgængelige i løbet af formiddagen. Ingen af Kortforsyningens øvrige webservices vil være påvirket af Oracle opgraderingen.

Services vil ikke skifte navn. fot2007_nohistory_gml2 og de øvrige services vil fortsætte med at eksistere under samme navn. Efter testen og udrulning af ny Oracle platform vil samtlige services på listen hedde det samme som tidligere, men blive udstillet med Geoserver i stedet for den nuværende Gopublisher.

Testservices er frit tilgængelige uden login. I test perioden kan der forekomme drypvis utilgængelighed, idet vi løbende arbejder på test services i forbindelse med rettelser af issues fundet i test.

Dette er listen med services der migreres i forbindelse med Oracle opgraderingen

Nuværende serviceTest serviceCapability URL til test serviceKlar til test
fot2007server_fot2007https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_fot2007?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
fot2007_gml212geoserver_fot2007_gml212https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_fot2007_gml212?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
fot2007_nohistorygeoserver_fot2007_nohistoryhttps://api.dataforsyningen.dk/geoserver_fot2007_nohistory?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
fot2007_nohistory_gml212geoserver_fot2007_nohistory_gml212https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_fot2007_nohistory_gml212?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
STEDNAVNE_BEABEJDET_GML3SFPgeoserver_STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFPhttps://api.dataforsyningen.dk/geoserver_STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFPgeoserver_STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFPhttps://api.dataforsyningen.dk/geoserver_STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
vejreferencelinje_GML311geoserver_vejreferencelinje_GML311https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_vejreferencelinje_GML311?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities 
vejreferencelinje_gml321_vdgeoserver_vejreferencelinje_gml321_vdhttps://api.dataforsyningen.dk/geoserver_vejreferencelinje_gml321_vd?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities 
vejreferencelinje_gml321_vd_testgeoserver_vejreferencelinje_gml321_vd_testhttps://api.dataforsyningen.dk/geoserver_vejreferencelinje_gml321_vd_test?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities 

 

 

Kendte forskelle i de migrerede WFS services

Det har ikke i alle tilfælde været muligt at migrere WFS services 1:1 i forhold til GML output. Nedenfor har vi listet kendte forskelle fra de nuværende WFS services.

Generelle forskelle

FØR: Indimellem implicit default namespace prefix i GML
NU: Explicit navngivet namespace prefix i GML

 

fot2007_gml212 og fot2007_nohistory_gml212

Det er ikke muligt med Geoserver at levere GML i version 2.1.2. Testservices leverer derfor data i GML 3.1 i en så GML2.1.2 kompatibel version som overhovedet muligt.

Den væsentligst forskel er udstillingen af geometri.

FØR: <gml:outerBoundaryIs>
NU:  <gml:exterior>

FØR: <gml:coordinates>
NU: <gml:posList>

FØR defineredes skifte mellem koordinater ved mellemrum i coordinates
NU angives antallet af ordinater pr koordinat ved srsDimension på <gml:LinearRing> - fx <gml:LinearRing srsDimension="3">

 

Spørgsmål og tilbagemeldinger på test af WFS-services, kan sendes til supportteamet support@sdfe.dk

________________

22 februar 2021