Brugertest af ændrede WFS services

Test af WFS services i forbindelse med migrering til ny WFS platform

SDFE’s Oracle database er i færd med at blive opdateret til en nyere version, og migreret til en anden platform. I den forbindelse har vi set os nødsaget til også at migrere en række WFS services til en nyere platform, som understøtter den nye Oracle version.

Behovet for migreringen af WFS services var ikke forventet, og derfor ikke planlagt. Målsætningen har været at migrere WFS services, så de efterfølgende er identiske med de eksisterende services som muligt.

Der vil være mulighed for at teste til og med den 5. marts.

Vi er klar over at det er meget kort tid ,og det kan give anledning til issues hos vores brugere. Vi har derfor et øget beredskab i forbindelse med skiftet, så vi hurtigt kan sætte ind hvis der skulle opstå fejl.

I forbindelse med Oracle opgraderingen vil samtlige 9 services vil være utilgængelige fra og med torsdag den 11. marts kl 14:00 til mandag den 15. marts. Mandag den 15. marts vil vi åbne for services, og de vil blive tilgængelige i løbet af formiddagen. Ingen af Kortforsyningens øvrige webservices vil være påvirket af Oracle opgraderingen.

Services vil ikke skifte navn. fot2007_nohistory_gml2 og de øvrige services vil fortsætte med at eksistere under samme navn. Efter testen og udrulning af ny Oracle platform vil samtlige services på listen hedde det samme som tidligere, men blive udstillet med Geoserver i stedet for den nuværende Gopublisher.

Testservices er frit tilgængelige uden login. I test perioden kan der forekomme drypvis utilgængelighed, idet vi løbende arbejder på test services i forbindelse med rettelser af issues fundet i test.

Dette er listen med services der migreres i forbindelse med Oracle opgraderingen

Nuværende service Test service Capability URL til test service Klar til test
fot2007 server_fot2007 https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_fot2007?SERVICE=WFS&REQUEST=Get...
fot2007_gml212 geoserver_fot2007_gml212 https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_fot2007_gml212?SERVICE=WFS&REQU...
fot2007_nohistory geoserver_fot2007_nohistory https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_fot2007_nohistory?SERVICE=WFS&R...
fot2007_nohistory_gml212 geoserver_fot2007_nohistory_gml212 https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_fot2007_nohistory_gml212?SERVIC...
STEDNAVNE_BEABEJDET_GML3SFP geoserver_STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP?SE...
STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP geoserver_STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP?S...
vejreferencelinje_GML311 geoserver_vejreferencelinje_GML311 https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_vejreferencelinje_GML311?SERVIC...  
vejreferencelinje_gml321_vd geoserver_vejreferencelinje_gml321_vd https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_vejreferencelinje_gml321_vd?SER...  
vejreferencelinje_gml321_vd_test geoserver_vejreferencelinje_gml321_vd_test https://api.dataforsyningen.dk/geoserver_vejreferencelinje_gml321_vd_tes...  

 

 

Kendte forskelle i de migrerede WFS services

Det har ikke i alle tilfælde været muligt at migrere WFS services 1:1 i forhold til GML output. Nedenfor har vi listet kendte forskelle fra de nuværende WFS services.

Generelle forskelle

FØR: Indimellem implicit default namespace prefix i GML
NU: Explicit navngivet namespace prefix i GML

 

fot2007_gml212 og fot2007_nohistory_gml212

Det er ikke muligt med Geoserver at levere GML i version 2.1.2. Testservices leverer derfor data i GML 3.1 i en så GML2.1.2 kompatibel version som overhovedet muligt.

Den væsentligst forskel er udstillingen af geometri.

FØR: <gml:outerBoundaryIs>
NU:  <gml:exterior>

FØR: <gml:coordinates>
NU: <gml:posList>

FØR defineredes skifte mellem koordinater ved mellemrum i coordinates
NU angives antallet af ordinater pr koordinat ved srsDimension på <gml:LinearRing> - fx <gml:LinearRing srsDimension="3">

 

Spørgsmål og tilbagemeldinger på test af WFS-services, kan sendes til supportteamet support@sdfe.dk

________________

22 februar 2021