DAGI (WMS)

Farvelægning af features

Servicen WMS:dagi tilbyder sort(default), gul, rød og hvid farvelægning på samtlige lag i servicen.

For at aktivere farvelægningen benyttes WMS parameteren styles= som default er sat til at returnere sorte linjer hvis ikke parameteren er udfyldt.

Tilgængelige styles værdier er

  • black (returnerer sorte linjer)
  • yellow (returnerer gule linjer)
  • red (returnerer røde linjer)
  • white (returnerer hvide linjer)

 

Hvis man ønsker røde postdistrikter sættes styles=red Fx.

http://services.kortforsyningen.dk/service?login=xxx&password=yyy&styles=red&servicename=dagi&LAYERS=postdistrikt&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A25832&BBOX=518131.2,6223929.6,518950.4,6224748.8&WIDTH=256&HEIGHT=256