Danske Stednavne får nye tjenester

Med idriftsættelsen af Danske Stednavne har alle myndigheder nu mulighed for selv at indberette og opdatere stednavne inden for eget myndighedsområde. To nye Kortforsynings services udstiller de indberettede stednavne.

Geodatastyrelsen forventer, at muligheden for selv at indberette vil føre til flere korrekte og opdaterede stednavne. Samtidig er det en fordel ved den nye indberetningsmetode, at anvendere – myndigheder, beredskab, navigationssystemer mm. –kan få adgang til opdaterede stednavne med det samme.

Ny indberetningsportal

For at sikre at alle kommuner får en god start på indberetningen, har vi planlagt et forløb, hvor vi i løbet af 2015 kontakter kommunerne og aftaler, hvornår den enkelte kommune kan indberette via vores nye indberetningsportal. Ønsker en kommune at komme hurtigt i gang, kan man sende en mail på danskestednavne@gst.dk
Når vi er sikre på, at Danske Stednavnes indberetningsportal er robust nok til at kunne håndtere, at mange brugere indberetter samtidig, vil der blive åbnet helt op for indberetningen – også for private.  

To nye WFS services til udstilling af Danske Stednavne

GST har oprettet to nye WFS-services, der udstiller Danske Stednavne, i GML-3:

 • Behandlede stednavne
  servicen med de behandlede stednavne er kontrolleret af GST for skrivemåde og knyttet til Geo Danmark objekter i det omfang det er muligt. Stednavnene udstilles umiddelbart efter behandlingen i GST.
  Servicenavn: STEDNAVNE_BEARBEJDET_GML3SFP
   
 • Ubehandlede stednavne
  Servicen for ubehandlede stednavne af venter kontrol og indeholder den rå levering fra fx kommuner. Stednavnene udstilles umiddelbart efter indberetning fra kendt kilde.
  Servicenavn: STEDNAVNE_UBEARBEJDET_GML3SFP

 

Eksisterende services der udstiller Danske stednavne

Udfasning af ’gamle’ stednavne

Geosearch og RestGeokeys_v2
Det har desværre ikke været muligt at bygge videre på de eksisterende Geosearch og RestGeokeys_v2 stednavne metoder. Datamodellen for stednavne har ændret sig så meget at vi har været nødaget til at implementere stednavne i nye metoder.

I forlængelse af idriftsættelse af de nye stednavne opdateres data ikke længere i de ’gamle’ Geosearch og RestGeokeys_v2 stednavne metoder. 

De  ’gamle’ metoder i Geosearch og RestGeokeys_v2 vil blive udfaset med udgangen af november 2015

Download
Eksisterende download produkter erstattes af nye produkter. Det vil efter udrulning ikke være muligt at tilgå de ’gamle’ produkter. Eksisterende formater .shp og .tab bibeholdes.

________________

17 juni 2015