Data

Her på siden finder du beskrivelser af de data, som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Kortforsyningen udbyder. Nederst på siden finder du dataspecifikationerne.

Distributionstype

Beskrivelserne er relevante uanset distributionstype, da datagrundlaget er det samme.

Datasættene er opdelt efter om de findes i raster- eller vektor-format. Se oversigt

  • Webtjenester
    Data kan hentes via Kortforsyningen bl.a. som WMS og WFS .

  • Færdige udtræk - FTP-server
    En lang række udtræk af datasæt ligger parat til download. Det drejer sig både om udtræk fra historiske datasæt og om udtræk fra ajourførte datasæt, som med jævne mellemrum fornyes, så de afspejler de senest ajourførte data. F.eks. lægges matrikelkort på FTP-server hver 2. måned

  • Brugerdefinerede udtræk - KFdownload
    Aftalekunder tilbydes muligheden for at rekvirere brugerdefinerede udtræk af geodata indenfor for et afgrænset brugervalgt geografisk område. Udtræk er baseret på en brugervalgt administrativ enhed (f.eks. kommune eller ejerlav) eller en omskreven firkant (max. 450 km2). Data kan leveres i en række gængse GIS-formater og koordinat­systemer.

Specifikationer og anden dokumentation

Matrikeldata

Introduktion til matrikulære dataLæs mere
Matrikulære data
Beskrivelse af matrikulære data med geografisk tilknytning. Et anderledes indhold set i forhold til det, de fleste i dag forbinder med matrikeldata fra GST.
Læs mere
Matrikulære registerdata
Beskrivelse af matrikulære registerdata uden geografisk tilknytning, giver oplysninger om det enkelte jordstykke
Læs mere
Specifikation for matrikulære data
Matrikelkortet er et digitalt datasæt, som viser de registrerede ejendomsgrænser og registrerede offentligt retslige rådigheds indskrænkninger. Dette dokument beskriver datasættet
Læs mere
Matrikelkort- AttributterLæs mere
Matrikelkort- FeaturekoderLæs mere
Matrikelkort- FeltbeskrivelserLæs mere

 

Topografiske data

GeoDanmark (tidligere FOT)

Geodanmarks hjemmeside
GeoDanmark -AttributterLæs mere
GeoDanmarkFeaturekoderLæs mere
GeoDanmarkFeltbeskrivelserLæs mere

GeoDanmark-ortofoto (tidligere FOT)

Ortofoto er luftfoto, som er rettet op så det har samme størrelsesforhold overalt. Fotos bliver taget hvert forår ca. fra starten af marts til starten af maj. Denne periode er optimal, fordi der som regel ikke er mere sne, og der endnu ikke er kommet blade på træerne. Foto-opløsning 12,5 cm.

Udover de traditionelle røde, grønne og blå bånd (RGB) indeholder ortofoto også det nærinfrarøde bånd (NIR). NIR er specielt velegnet til at fremhæve vegetation.

Læs mere     -  om NIR

 

DHM: Danmarks Højdemodel

Specifikationerne nedenfor omhandler den aktuelle DHM. Find kvalitetsrapporten her.

Danmarks Højdemodel (DHM product specifikation v. 1.0.0)
Denne specifikation omhandler Danmarks højdemodel. Specifikationen er på engelsk.
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM/Punktsky
Denne specifikation omhandler DHM/punktsky, som er under produktion (2014-2015)
Punktskyen ligger til grund for alle produkter af Danmarks højdemodel
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM/Terræn
Denne specifikation omhandler den danske terrænmodel, som er under produktion (2014-2015)
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM/Overflade
Denne specifikation omhandler den danske overflademodel, som er under produktion (2014-2015)
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM/Nedbør
Denne specifikation omhandler nedbør, datasæt er produceret udfra  2014-2015 data
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM/Havstigning
Denne specifikation omhandler havstigning, datasættet er produceret udfra 2014-2015 data 
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM/Havvand på land
Denne specifikation omhandler Havvand på land, datasættet er produceret udfra 2014-2015 data
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM/Bluespot ekstremregn
Denne specifikation omhandler den Bluespot ekstremregn, datasættet er produceret udfra 2014-2015 data
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM/Højdekurver
Denne specifikation omhandler højdekurver, datasættet er produceret udfra 2014-2015 data
Læs mere

 

DHM-2007: Danmarks Højdemodel 2007

Specifikationerne nedenfor omhandler den første landsdækkende højdemodel (DHM-2007). Data blev indsamlet i perioden 2005-2007.

Danmarks Højdemodel DHM-2007/Terræn
Denne specifikation omhandler den landsdækkende danske terrænmodel
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM-2007/Overflade
Denne specifikation omhandler den landsdækkende danske overflademodel
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM-2007/Terrænbro
Denne specifikation omhandler den landsdækkende danske terrænmodel inklusive broer
Læs mere
Danmarks Højdemodel DHM-2007/Punktsky
Denne specifikation omhandler den landsdækkende DHM/Punktsky. Punktskyen ligger til grund for alle produkter af Danmarks Højdemodel (DHM)
Læs mere

 

DAGI - Danmarks Administrative Geografiske Inddeling

Datasættets geografiske afgrænsning af enhederne er etableret på grundlag af det digitale matrikelkorts oplysninger, hvorefter de manuelt er tilpasset og registreret i KMS’ topografiske grundkort, Kort10.

Den geografiske afgrænsning mod kyster, fjorde, havne mv. anvender kystlinjen mv. fra Kort10. Hvis du vil læse mere om datasættet findes der beskrivelse på Kort & Matrikelstyrelsens hjemmeside.

Læs mere

 

Supplerende information

logo for geodata-infoPå hjemmesiden geodatainfo.dk kan der hentes yderligere beskrivelser af geodatasæt og tjenester.
Geodata-info.dk inkluderer den danske søgetjeneste i henhold til INSPIRE-direktivet
SDFE LogoPå Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings hjemmeside er data beskrevet i produktblade m.m.
Se oversigt over SDFEs data