Datafordeler.dk er i luften

Ny hjemmeside for datafordeleren er netop lanceret. Her kan du blandt andet læse nyt om datafordeler-projektet og se tidsplanen. I løbet af kort tid vil du også kunne finde tekniske specifikationer, så du bliver godt hjulpet med at hente data fra datafordeleren, når der fra september bliver adgang til de første udvalgte geodata.

Besøg hjemmesiden på datafordeler.dk

Hvad er datafordeleren?

Geodatastyrelsen er i gang med at etablere datafordeleren, som ved udgangen af 2016 stiller alle grunddata til rådighed ét sted og giver nye muligheder for anvendelsen af data i den offentlige sektor og private virksomheder.
Når datafordeleren er i drift, giver den adgang til grunddata via online-opslag, hændelser/abonnement og fil-distribution og erstatter de forskellige distributionsløsninger, der i dag udstiller grunddata. Det har betydning for dig, som i dag anvender Kortforsyningen.

Datafordeleren afløser Kortforsyningen

Ved udgangen af 2016 udstiller datafordeleren alle frie geodata, og efter en periode med dobbeltdrift vil disse data ikke længere kunne hentes via Kortforsyningen.
For at sikre at Kortforsyningens brugere får god tid til at planlægge overgangen til datafordeleren, vil lukningen af tjenester og for download blive varslet i god tid. Varslinger og anden vigtig information om brugen af Kortforsyningen bliver som vanligt meldt ud på twitter og her på kortforsyningen.dk

Du kan også følge datafordeleren på de sociale medier:

twitter.com/datafordeler
LinkedIn

________________

22 juli 2015