DAWA flytter ind i Dataforsyningen

Danmarks adresse webservices, DAWA, samt tilhørende websites er i færd med at blive insourcet i Dataforsyningen.

Den 17. februar omlægges DNS – den eksisterende DAWA kører videre

OBS: Ændret til 3. marts - Den 23. februar flytter DAWA ind i Dataforsyningen

Målet er at ingen brugere mærker flytningen, og der ikke er behov for at ændre i systemer, der benytter DAWA. Vi kan ikke garantere, at alle vil være uberørte. Hvis der opstår issues, står vi klar til at hjælpe på support@sdfe.dk og 7876 8792

Ovenstående datoer er vores bedste bud lige nu. Hvis datoerne ændre sig, vil det blive meldt ud på https.//twitter.com/kfdrift.

 

Webservices
dawa.aws.dk og cdn.aws.dk bibeholdes som endpoint til webservices, og vil efter den 23. februar pege på DAWA, der er flyttet ind i dataforsyningen. Derudover vil man, efter den 23. februar, også kunne benytte api.dataforsyningen.dk/ og cdn.dataforsyningen.dk/dawa i forbindelse med forespørgsler til DAWA.

Websites
De nuværende adresser til websites bibeholdes. Websites vil efter den 23. februar få en ekstra adresse. De nye adresser er listet i tabellen neden for. De nye adresser kan tages i brug i forbindelse med at DAWA flytter ind i Dataforsyningen den 3. marts. De nuværende adresser vil blive peget over på de nye adresser.

OBS: dette gælder ikke dawa.aws.dk som fremadrettet udelukkende vil være at finde på dawadocs.dataforsyningen.dk

Nuværende adresse

Ny adresse

ajour.aws.dk

ajour.dataforsyningen.dk

autocomplete.aws.dk

autocomplete.dataforsyningen.dk

dail-aws.dk

dail.dataforsyningen.dk

dal.aws.dk

live.dataforsyningen.dk

dawa.aws.dk*

dawadocs.dataforsyningen.dk

download.aws.dk

dawadownload.dataforsyningen.dk

find.aws.dk

find.dataforsyningen.dk

hvor.aws.dk

hvor.dataforsyningen.dk

info.aws.dk

info.dataforsyningen.dk

korttjenester.aws.dk

korttjenester.dataforsyningen.dk

live.aws.dk

live.dataforsyningen.dk

matrikel.aws.dk

matrikel.dataforsyningen.dk

stat.aws.dk

stat.dataforsyningen.dk

stednavne.aws.dk

stednavne.dataforsyningen.dk

veje.aws.dk

veje.dataforsyningen.dk

vis.aws.dk

vis.dataforsyningen.dk

aws.dk

aws.dataforsyningen.dk

IP adresser

Benytter du IP allowlist i forbindelse med brugen af DAWA, skal du tilføje eller skifte til disse nye IP adresser

188.64.158.177
188.64.158.179
188.64.158.181
188.64.158.182
188.64.158.183
188.64.158.195

Det vil ikke længere være muligt at automatisere ændringer af IP adresser. Eventuelle ændringer vil blive meldt ud på https://twitter.com/kfdrift samt på mail. Tilmelding til mail foregår på https://dataforsyningen.dk. Log ind og opret abonnement på driftsmeddelelser. Der har været én ændring i IP adresser de seneste 10 år.

IPv6 vil ikke længere være understøttet.

 

Sikkerhed

DAWA tillader ukrypteret trafik. Det vil fortsætte indtil udgangen af 2021. Hvorefter DAWA vil blive opgraderet til at følge retningslinjerne fra Center for Cyber sikkerhed vedrørende kryptering af trafik på internettet. Det betyder at efter 2021 vil al trafik der ikke overholder kravene blive afvist.

Allerede nu vil understøttelse af TLS 1.1 og nedefter ikke være understøttet.

 

Hvad så nu?

Support og service finder du her support@sdfe.dk eller telefon 78768792. Her kan du også henvende dig med spørgsmål i forbindelse med denne udmelding.

Kommunikation vil foregå på Twitter og mail

Driftsmeddelelser: https://twitter.com/kfdrift og mail

Nyheder: https://twitter.com/kortforsyningen og mail

Ønsker du at modtage mail kan du logge ind på https://dataforsyningen.dk og tilmelde dig.

Eksisterende DAWA kommunikationskanaler vil ikke længere blive benyttet i kommunikationen vedrørende DAWA.

 

Spørgsmål og tilbagemeldinger. Skriv en mail til support@sdfe.dk

Se også tidligere nyhed om DAWA insourcing
https://kortforsyningen.dk/indhold/adressedata-dawa-og-aws

________________

12 februar 2021