Den nye DHM flytter ind i: WMS:dhm

Data fra den nye Danmarks Højdemodel (DHM) udstilles nu i tjenesten WMS:dhm. Data fra DHM-2007, som hidtil er blevet udstillet i WMS:dhm, flyttes derfor til en nyoprettet tjeneste: WMS:dhm_historik. 

For at give mulighed for så problemfrit et skifte som muligt vil data fra DHM-2007 blive udstillet i wms:dhm i en overgangsperiode frem til 30. september 2016, hvorefter udstillingen af DHM-2007 i WMS:dhm vil ophøre.

Kortforsyningen gør opmærksom på, at nogle data flyttes til WMS:dhm_historik uden der en direkte erstatning klar. Dette skyldes at en del afledte datasæt for DHM stadig er under udarbejdelse. Der vil således løbende blive tilføjet yderligere data til WMS_dhm, efterhånden som data bliver klargjort. Vi har endnu ikke præcise datoer for hvornår dette sker, men der vil blive varslet løbende på kortforsyningens hjemmeside.

Vi har udarbejdet en oversigt, der viser hvilke datalag der fremover vil være tilgængelige hvor.

________________

06 juli 2016