Distribution af ajourførte højdekurver

Ajourførte højdekurver er tilgængelige til download og som WMS/WFS-tjenester.

Kurverne er afledt fra Danmarks Højdemodel og beregnet med 0,25 m, 0,5 m og 2,5 m ækvidistance.

0,25 m. kurver

Ækvidistancen på 0,25 m er valgt for at gengive den højere punkttæthed i den nuværende højdemodel på 0,4 m.

0.25 m kurverne er et forsøg, som skal evalueres inden næste ajourføring. I den forbindelse er vi meget interesseret i at høre brugernes erfaringer, skriv venligst til kontoret datasamarbejder.

________________

31 marts 2017