Download af data

Kortforsyningen lukker med udgangen af 2021, det betyder, at du fremover skal downloade data fra Dataforsyningen eller Datafordeleren.

På Dataforsyningen finder du alle de data, du tidligere kunne downloade via Kortforsyningen. På de enkelte produkter vil det fremgå, hvor og hvordan du kan downloade data. Se oversigt med de geografiske data du kan downloade fra Dataforsyningen. Bemærk du kan anvende din Kortforsyningsbruger til download af data via Datafosyningen.

Download af MatriklenGeoDanmark og Højdekurver via Kortforsyningen er forlænget til 30.06.2022. Vi arbejder på en løsning til download af grunddata på Dataforsyningen.

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, der forhåbentlig kan hjælpe dig videre med at vælge og finde frem til de data, du ikke længere har adgang til på Kortforsyningen.

Gå til FAQ - lukning af Kortforsyningen

___________________________________________________

Download af data

Brugerne tilbydes adgang til download af frie geografiske data via selvbetjeningsløsningen Kortforsyningen/Download. Alternativt kan data hentes direkte på Kortforsyningens FTP-server.

For at få adgang skal du logge på hhv. Kortforsyningen/Download og FTP-serveren med dit kortforsynings-brugernavn. Har du ikke allerede et login, kan du oprette dig som bruger på Kortforsyningen/Download. Du anvender samme brugernavn til både webtjenester og download.

Kortforsyningen/Download download.kortforsyningen.dk

Kortforsyningen/Download er en selvbetjeningsløsning, som udstiller bl.a. Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings frie geodata. I løsningen kan du både se og læse om de udstillede produkter og efterfølgende udvælge, bestille og downloade de ønskede data.

Løsningen giver adgang til download af både færdige udtræk og brugerdefinerede udtræk:

Færdige udtræk kan downloades med det samme. Vær opmærksom på, at data kan være op til 3 måneder gamle, da disse typisk ajourføres en gang i kvartalet. Større datasæt er inddelt efter administrative grænser eller i blokke (fx 10 x 10 km blokke).

Brugerdefinerede udtræk tilbyder download af udvalgte data. Her kan du downloade et udtræk af ajourførte data, hvilket er interessant for matrikeldata, som ajourføres dagligt. Du kan vælge mellem flere forskellige dataformater og koordinatsystemer end du har adgang til via færdige udtræk. Du udvælger også selv et geografisk område (max 10 km2) Normalt vil udtrækket være klart i løbet af få timer, men der kan gå op til 1-2 dage - afhængigt af den aktuelle belastning på systemet. Her kan du finde en vejledning i brugerdefinerede udtræk.

Kortforsyningens FTP-server (ftps://ftp.kortforsyningen.dk)

Vi anbefaler at benytte FTP-serveren, når du præcist ved, hvilke data du ønsker, og især hvis du ønsker at downloade mange filer.

Læs mere om datasæt på ftp-serveren i pdf-fil.

Ftp.kortforsyningen.dk kan tilgås på flere forskellige måder
  • ved at anvende en FTP-client, såsom FileZilla - FTPS på port 990 og FTP på port 21
  • ved at tilknytte ftp-serveren som netværksdrev i stifinderen ved oprettelse af forbindelse til websted
  • ved at anvende en internetbrowser.

Bemærk; Hvis der benyttes en browseradgang skal brugernavn og password skrives i internetadressen. Syntaks: ftp://brugernavn:password@ftp.kortforsyningen.dk

Sikkerhed på FTP serveren

  • FTP serveren understøtter FTPS
  • En bruger kan maksimalt være logget på FTP serveren fra 2 devices samtidigt
  • Ved forkert indtastning af brugernavn og password vil brugeren blive lukket ude fra FTP serveren i en kortere periode