Download - Opdateringer

I august 2018 blev FME-serveren, som benyttes til opdatering af datasæt til download, opgraderet. Efter denne serveropgradering, er det blevet muligt at ændre opdateringsfrekvens for de færdige udtræk, så geodanmark og matrikelkortet opdateres hyppigere.

Matrikelkortet

De færdige udtræk opdateres hver 2 måned, i de ulige måneder - januar, marts, maj osv.  Tidligere var det hver 3. måned.

Disse udtræk kan downloades som regionale og landsdækkende datasæt i formaterne MapInfo og Shape. Derudover er der kommunale udtræk i DSFL-format.

Downloadlink til matrikelkortet: FTP og Kortforsyningen/download

Der er også en atomfeed-løsning, hvor det er muligt at downloade matrikelkortet som ejerlavsvise datasæt. Her opdateres data hver nat. Læs yderligere om atomfeed-løsningen

GeoDanmark

De færdige udtræk opdateres hver 2 måned, i de lige måneder - februar, april, juni osv.  Tidligere var det hver 3. måned.

Disse udtræk kan downloades som regionale og landsdækkende datasæt i formaterne MapInfo og Shape.

GeoDanmark data kan også downloades som landsdækkende filer i GML-format. Disse filer er opdelt efter objekttyper. GML-filer opdateres ugentligt i weekenderne.

Downloadlink til GeoDanmark: FTP og Kortforsyningen/download

 

Færdige- og brugerdefinerede udtræk

Fra download.kortforsyningen.dk kan GeoDanmark og Matrikelkortet bestilles som færdige eller brugerdefinerede udtræk.

De færdige udtræk er prædefinerede formater, koordinatsystemer og inddelinger, og datasættene opdateres efter ovenstående plan. Hvis man skal bruge aktuelt data for et mindre område, kan man med fordel vælge brugerdefinerede udtræk. Se eventuel video om bestilling af brugerdefinerede udtræk.

Brugerdefinerede udtræk:

  • Aktuelle data, datasættene trækkes ud ved bestilling.
  • Valg af flere formater
  • Valg af flere koordinatsystem
  • Vælg selv område

 

Hvis du har spørgsmål til kortforsyningen/download, kontakt venligst supporten. E-mail: support@sdfe.dk eller telefon: 7876 8792. 

 

________________

31 oktober 2018