Driftsudfordringer gennem længere tid – vi beklager

Kære brugere

Den seneste tid har vi desværre udsat jer for en del driftsforstyrrelser, som har gjort livet vanskeligt for jer, som anvendere af vores data. Det vil vi gerne beklage mange gange. Derudover vil vi med denne nyhed gerne benytte lejligheden til at samle op på de ændringer, der har været, så I får overblik over det.

Opgradering af sikkerheden til HTTPS og TLS 1.2

I december opgraderede vi sikkerheden ved at redircte HTTP  til HTTPS og løfte TLS niveauet til minimum version 1.2. Opgraderingen var nødvendig for at styrke sikkerheden omkring vores distribution. Opgraderingen skulle være gennemført i august 2020, men vi udsatte den til december på baggrund af ønske fra nogle af jer brugere, som havde behov for mere tid for at ændre i egne systemer. Desværre viste det sig, at de redirects fra HTTP til HTTPS vi implementerede for at understøtte sikkerhedsopgraderinger medførte, at flere applikationer ophørte med at virke, som de plejer. Derudover skabte opgraderingen af TLS til version > 1.1 også problemer for visse GIS klienter og systemer af ældre dato.

Implementering af ny API Gateway

I februar implementerede vi ny API Gateway for at understøtte udvikling af nye løsninger herunder insourcing af DAWA (se nedenfor).

Med den nye API Gateway får vi bedre muligheder for at:

  • adskille konfigurationen af webservices fra driften
  • identificere driftsproblemer i infrastrukturen
  • standardisere datadistributionen

Det betyder, at vi har fået en mere robust infrastruktur, hvor fejl hurtigere kan identificeres og isoleres, så de ikke påvirker hele driften af datadistributionen.

Insourcing af DAWA

I marts måned hjemtog SDFE driften af adressedistributionen DAWA - Danmarks adressers Web API. Insourcingen af DAWA var planlagt, så brugerne kunne opretholde deres eksisterende integrationer til DAWA uden at foretage ændringer. Implementeringen af en ny API Gateway kombineret med migreringen af DAWA medførte dog en række driftsforstyrrelser på flere af vores applikationer og services. Fejlene er identificeret og løsning er igangsat.

Tak for jeres tålmodighed

Generelt forsøger vi at forudse, teste og løse de udfordringer, der opstår når man ændrer i kompliceret IT infrastruktur, inden vi sætter det i produktion. Desværre fanger vi ikke altid i vores test de problemer, der kan opstå hos vores brugere. Vi er dog meget opmærksomme på, at driftsforstyrrelser rammer jer og jeres brugere. Vi bestræber os derfor på at få fejl og driftsforstyrrelser meldt hurtigt ud, ligesom vi forsøger at løse driftsudfordringerne hurtigst muligt.

Vi er i gang med at afhjælpe de sidste kendte fejl, som ovenstående ændringer har medført, og vi håber at få den gode stabile drift genoprettet. Skulle I støde på fejl eller opleve problemer, som vi ikke allerede har meldt ud, så hjælp os gerne ved at melde dem ind til os via vores support.

E-mail: support@sdfe.dk

Tlf.: 7876 8792

 

De bedste hilsner

Kortforsyningen

________________

15 marts 2021