Fejlhåndtering

Vi bestræber os på at fejlbeskeder fra Kortforsyningens services kan være en hjælp.
 

OGC services

Når kortforsyningen modtager en forespørgsel, som er ugyldig ifølge OGC specifikation (http://www.opengeospatial.org), vil der returneres en ServiceExceptionReport der er defineret efter OGC standard.

ServiceExceptionReport fortæller klienten hvad fejlen består i. F.eks. "No servicename given" fortæller, at der mangler "servicename=xxx" i forespørgslen og "No workhorse available..." fortæller at der p.t. mangler server kapacitet til at håndtere forespørgslen.

Man har mulighed angive "exceptions" parameter i forespørgslerne. Parameteren angiver det format, som ønskes at ServiceExceptionReport bliver returneret i. "application/vnd.ogc.se_xml" er standard formatet for alle OGC Web services. "application/vnd.ogc.se_inimage" og "application/vnd.ogc.se_blank" er valgfri formater. WMS og WFS platforme bliver løbende bedre til at levere OGC kompatibel services. For WMS 1.3.0, kan man forvente ServiceExceptionReport i både "XML", "INIMAGE" og "BLANK" image formater.

Eksempler på de 3 fejhåndteringsformater (indsæt egen token i URL's)

XML
https://services.kortforsyningen.dk/au_inspire?exceptions=application/vnd.ogc.se_xml&LAYERS=AU.AdministrativeUni&TRANSPARENT=TRUE&STYLE=default&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A25832&BBOX=360000,6260000,480000,6380000&WIDTH=256&HEIGHT=256&token=xxxx

 

Image
https://services.kortforsyningen.dk/au_inspire?exceptions=application/vnd.ogc.se_inimage&LAYERS=AU.AdministrativeUni&TRANSPARENT=TRUE&STYLE=default&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A25832&BBOX=360000,6260000,480000,6380000&WIDTH=256&HEIGHT=256&token=xxxx

 

Blank
https://services.kortforsyningen.dk/au_inspire?exceptions=application/vnd.ogc.se_blank&LAYERS=AU.AdministrativeUni&TRANSPARENT=TRUE&STYLE=default&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&FORMAT=image%2Fpng&SRS=EPSG%3A25832&BBOX=360000,6260000,480000,6380000&WIDTH=256&HEIGHT=256&token=xxxx

 

REST services

Fejlbeskeder fra disse services vil i videst muligt omfang være de samme som for OGC services.

Fejlbeskederne vil være formateret som XML eller JSON.