Forvaltning (WMS)

WMS:forvaltning er udviklet i samarbejde med kommunerne og samler en række forskellige aktuelle fællesoffentlige grunddata - GeoDanmark, adresser, matrikler og administrative grænser i én forvaltningsservice.

Servicen er designet til at understøtte kommunale forvaltningsopgaver bl.a. i forbindelse med adresseadministration, drift og vedligehold af den fysiske infrastruktur samt bygge- og miljøopgaver. Servicen er opdelt i grupper hvor basis_kort og basis_ortofoto fungerer som baggrundskort der indeholder objekter der er relevante for alle i forhold til at orientere sig i kortet, disse kan efter behov kombineres med de øvrige grupper/lag samt egne data.
 

Det er tilstræbt at holde alle basisobjekter i dæmpede farver svarende til det dæmpede skærmkort, så de kan anvendes sammen med egne fagdata. Kommunegrænse og matrikler er derimod designet til at fremtræde tydeligt, uanset hvilke data de kombineres med, og forvaltningsobjekter som fx teknik- og trafikelementer har en mere fremtrædende kartografi, så de er nemmere at identificere for sagsbehandleren.

Data i servicen trækker på aktuelle data fra følgende kilder

  • GeoDanmark
  • DAGI
  • Matriklen
  • Vejnavne (aktuelle data fra Danmarks adresseregister (DAR))
  • Adgangsadresser (DAR)
  • Danmarks Stednavne
  • DHM - Højdekurver


Servicen er en primært vektorbaseret WMS, dvs. renderingen af kortudsnittet foretages on-the-fly af serveren på baggrund af data i databasen, hvilket har betydning for performance.

Detaljeret information om lag og data aktualitet i WMS:forvaltning

Specielt for Qgis
Servicen indgår i Kortforsyningens Qgis plugin - læs mere


Kendte issues

ArcMap - visning af vektorbaserede objekter
Rendering af vektorbaserede objekter (fx matrikelskel og højdemodel) i en wms-tjeneste i ArcMap, resulterer i pixeleret visning af laget.

Løsning: der oprettes en gruppe til at lave en samlet visning af lagene i ArcMap. Det gøres ved, at højreklikke på Layer --> create New Group Layer --> og trække wms-lagene ind i dette Group Layer.

Visning af signaturforklaring
Qgis - signaturforklaring vises ikke korrekt for alle lag.

Signaturforklaring for de enkelte lag kan hentes via GetLegendGraphic gennem Kortforsyningen:

Basiskort:
https://services.kortforsyningen.dk/forvaltning?ignoreillegallayers=TRUE&transparent=TRUE&login=XXX&password=YYY&service=WMS&REQUEST=GetLegendGraphic&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYER=basis_kort&FORMAT=image/png

Matrikelskel:
https://services.kortforsyningen.dk/forvaltning?ignoreillegallayers=TRUE&transparent=TRUE&login=XXX&password=YYY&service=WMS&REQUEST=GetLegendGraphic&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYER=matrikelskel&FORMAT=image/png