Forvaltningstjenesten 1.0 udskiftes 31.12.21

Forvaltningstjenesten version.1.0 (WMS:forvaltning) lukker på Kortforsyningen pr. 31.12.2021 og erstattes af Forvaltningstjenesten version 2.0 (WMS:forvaltning2), som har været i drift på Dataforsyningen siden 15.4.2020.

Forvaltningstjenesten 1.0 har eksisteret på Kortforsyningen siden efteråret 2016, og har haft fokus på at udstille aktuelle grunddata målrettet kommunal sagsbehandling og forvaltning. I version 2.0 er tjenesten udvidet med Sagsbehandlingskortet, som er udarbejdet i GeoDanmark regi, og bestående af et basis baggrundskort og 6 forvaltningstemaer. 

Foruden Sagsbehandlingskortet indeholder Forvaltningstjenesten 2.0 udvalgte grunddata som højdekurver, administrative grænser, stednavne og vejnavne, husnummer samt matrikeldata.  

Du kan få adgang til tjenesten på Dataforsyningen – Forvaltning og Sagsbehandling.

Data som indgår i Forvaltningstjenesten 2.0, kan du i de fleste tilfælde også hente på Datafordeleren, hvis du eksempelvis har behov for at hente enkelte specifikke data ex. matrikel eller adressedata. 

Har du spørgsmål til udfasningen af forvaltningstjenesten kan du kontakte SDFE’s support (7876 8792, support@sdfe.dk).

 

 

________________

26 august 2021