GeoDanmark ortofoto 2015 for HRKS området er ude nu

 

WMS:orto_foraar er opdateret med data for Hovedstads Regionens Kommune Samarbejde.
WMS:orto_foraar vil løbende over de nærmeste måneder blive opdateret med de resterende dele af landet.

WMTS:orto_foraar er ligeledes blevet opdateret med de nyeste data fra HRKS området.

Download
Geodanmark ortofoto vil som noget nyt være tilgængelig på http://download.kortforsyningen.dk/content/geodanmark-ortofoto-blokinddelt og ikke kun på ftp.kortforsyningen.dk(ftp.kortforsyningen.dk/grundlaeggende_landkortdata/ortofoto/blokinddelt). Det er gjort muligt ved at ændre udskæringen af data fra kommune mosaikker til 10x10 km blokke.

NIR
Som noget nyt udstiller WMS servicen også det nær infrarøde spektrum(NIR) som supplement til RGB udstillingen. NIR udstilles som et separat lag i WMS:orto_foraar.

Layer:orto_foraar_nir - Når data er fuldstændige vil dette lag udstille den landsdækkende NIR mosaik
Layer:hrks_2015_10cm_nir - Udstiller NIR data for HRKS området
 

WMS, WMTS og Download vil løbende blive opdateret med nye data når disse er leveret og færdigbehandlet
Følg med på https://twitter.com/kortforsyningen


Bornholm er ikke en del af Geodanmark ortofoto flyvningen 2015 og der vil derfor hverken være nye RGB ortofoto eller NIR ortofoto for Bornholm.
Det er planen at Bornholm sammen med den resterende del af landet vil indgå i GeoDanmark ortofoto 2016.
 

________________

12 november 2015