Geografiske grunddata på Datafordeleren

Geografiske grunddata er nu tilgængelige på Datafordeleren

De geografiske grunddata, der hidtil har været adgang til på Kortforsyningen, er nu tilgængelige på Datafordeleren. Det gælder blandt andet data fra Danmarks Adresseregister, Danmarks Administrative Geografiske Inddeling, Danske Stednavne og GeoDanmark, samt Topografiske kort, Skærmkort, Ortofotos, Danmarks Højdemodel og Fikspunkter, der indgår i forvaltningsopgaver på tværs af den offentlige sektor og som led i mange private virksomheders opgaveløsning.

Hvis din organisation anvender grunddata fra Kortforsyningen, skal I fremover hente data på Datafordeleren i stedet. Det kan betyde, at din organisation skal tilpasse sin datainfrastruktur, så den kan hente data fra Datafordeleren. Hovedparten af de geografiske grunddata er tilgængelige på Datafordeleren, så måske er det allerede nu en fordel for jer, hvis I begynder at hente data fra Datafordeleren.

I den kommende periode vil der være paralleldrift af grunddata på Datafordeleren og Kortforsyningen, og fra 2021 vil vi begynde at lukke for adgangen til grunddata via Kortforsyningen. Når tiden nærmer sig, vil vi kommunikere yderligere om dette. 

På vores side om Datafordeleren kan du finde spørgsmål og svar om ændringerne og de forskellige datasæt, som berøres. Du kan også finde kontaktoplysninger til support for henholdsvis Datafordeleren og Kortforsyningen.

 

________________

26 juni 2020