Geosearch videreføres Restgeokeys_v2 lukker

Geosearch bliver videreført på Dataforsyningen. Hvis du benytter Geosearch, behøver du formentlig ikke foretage dig noget.

  • Vi arbejder pt. på en omlægning, så servicen fremadrettet benytte data fra Datafordeleren. Der kan dog være tilfælde, hvor det ikke er muligt for os at migrere datagrundlaget 1:1. Information om dette komme senere når vi ved mere.
  • Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger, DAGI opdateres pt. ikke i Geosearch. Vi arbejder i øjeblikket på at genetablere opdateringer for datasættet.
  • Du finder dokumentation for Geosearch her: https://www.kortforsyningen.dk/indhold/geonoegler-geosearch

 

Restgeokeys_v2 udfases som et led I overgangen til Datafordeleren.
Opdatering 02-08-2021
https://trello.com/c/URyuB8L6/177-geosearch-videref%C3%B8res-restgeokeysv2-lukker

 

Få informationer vedrørende ændringer og opdateringer

 

 

________________

23 juni 2021