Højdekurver tilgængelige i services og download

Landsdækkende højdekurver udstilles nu samlet via WMS, WFS og download. Nedenfor ses en oversigt over tjenester og downloadprodukter.

Dedikerede tjenester

  • Eksisterende WMS:DHM tjeneste 
  • Nyoprettet WFS-tjeneste. WFS:DHM_gmlsfp
  • Nyoprettet WFS-tjeneste. WFS:DHM_gml2 


For lagene med 1/2 m og 1m kurverne er det udover standardkartografien muligt at vælge prædefinerede styles i hvid, gul og rød for at understøtte visning sammen med forskellige typer data. Derudover er der tilføjet et lag, som udstiller højdekurver i en traditionel kartografisk visning med udgangspunkt i 2,5 meter ækvidistance.

Downloadprodukter

Inddeling Højdekurve Format
Landsdækkende datasæt

1m højdekurve

http://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007højdekurver

ftp://ftp.kortforsyningen.dk/dhm_danmarks_hoejdemodel/HOJDEKURVER/
(½m. kurver tilføjes ultimo 2015)

MapInfo, SHP, GML 3.1.1
Kommuneinddelte datasæt

½m og 1m højdekurver

http://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007højdekurver

ftp://ftp.kortforsyningen.dk/dhm_danmarks_hoejdemodel/HOJDEKURVER/KOMMUNEINDDELT/

MapInfo, SHP, GML 3.1.1

Blokinddelte (10x10 km) datasæt

½m højdekurve

½m og 1m højdekurver

http://download.kortforsyningen.dk/content/dhm-2007højdekurver

ftp://ftp.kortforsyningen.dk/dhm_danmarks_hoejdemodel/HOJDEKURVER/BLOKINDDELT/

MapInfo og SHP
DXF

 

Året ud udstiller Kortforsyningen både 1/2 m og 1 m højdekurver, men ved udgangen af 2015 lukkes 1 m højdekurver i følgende tjenester:

WMS:topo_geo, WMS:topo_geo_3p, WMS:topo_geo_sldfe, WMS:topo_geo3p_sldfe, WMS:topomat, WMS:topomat3p, WFS:topo_geo_gml2, WFS:topo_geo_gmlsfp, WFS:topo_geo3p_gml2, og WFS:topo_geo3p_gmlsfp).

Plan for nuværende tjenester og downloadprodukter

I første kvartal 2016 vil data fra ny højdemodel (DHM-2014) blive udstillet. I den forbindelse forventer vi, at de eksisterende højdekurver (DHM-2007) bliver omdøbt og flyttes til historiske tjenester på Kortforsyningen. Følg med her på kortforsyningen.dk for mere information om dette.

________________

28 oktober 2015