INSPIRE download

Ændringer i skema for INSPRE-objekttyper, betyder der er dannet nye datasæt. 

Den 23. november 2017 var deadlinen for medlemslandenes frist for at udstille deres INSPIRE bilag 1 harmoniserede data. SDFE benyttede lejligheden til samtidigt at opgradere vores INSPIRE-data, så de er i overensstemmelse med den nyeste version, 4.0, af INSPIREs GML applikationsskemaer.  Er du interesseret i at læse om og få adgang til de nye INSPIRE skemaer, så besøg sitet.

Alle INSPIRE-datasæt er i GML-format (version 3.2.1). Der er 25 landsdækkende filer og 2 kommuneopdelte datasæt.  Filerne er inddelt i 8 temagrupper.

  • AdministrativeUnit - geografiske objekter for regions- og kommuneafgrænsninger.
  • AirTransportNetwork - geografiske objekter knyttet til netværket for luftfart.
  • CadastralParcel - matrikeldata omfattende jordstykker, skel og ejerlavsflader.
  • HydroNetwork - geografiske objekter forbundet som et hydrografisk netværk repræsenteret ved vandløb, søer etc.
  • NamePlace - stednavneangivelser herunder navne på byer og andre lokaliteter.
  • PhysicalWaters - geografiske objekter for fysiske vande og menneskeskabte objekter.
  • RailwayTransportNetwork - geografiske objekter knyttet til samt selve jernbanenetværket.
  • RoadTransportNetwork - geografiske objekter knyttet til samt selve vejnetværket.

 

Download af data

For at downloade data, skal der logges ind med kortforsyningens brugernavn/password. Dette er link til brugeroprettelse.

Temagrupperne benyttes også i atomfeed, ftp-mapper og produkter i download.kortforsyningen.dk. Dette er en ændring for FTP og download.kortforsyningen.dk, hvor datasættene tidligere ikke var gruppeopdelte.

Datasæt kan hentes fra atomfeed, ftp.kortforsyningen.dk eller download.kortforsyningen.dk.

INSPIRE-datasæt FTP DOWNLOAD
AdministrativeUnit ftp download
AirTransportNetwork ftp download
CadastralParcel ftp download
HydroNetwork ftp download
NamedPlace ftp download
PhysicalWaters ftp download
RailwayTransportNetwork ftp download
RoadTransportNetwork ftp download

 

Hvis du har spørgsmål til download af data, så kontakt gerne kortforsyningens support - support@sdfe.dk, telefon: 7876 8792.

________________

18 maj 2018