Måling: Tilgængelighed 2014, detaljer

Se detaljerede målingsresultater for de enkelte måneder i 2014 nedenfor

Hverdage 08- 16 (mål 99%)

Øvrig tid 06-24 (mål 98 %)

24/7/365 (mål 99 %)