Matrikel (WMS)

Farvelægning af features

Servicen WMS:mat tilbyder sort(default), gul, rød og hvid farvelægning på følgende lag i servicen

  • Jordstykker (Tilgængelige styles: Gule_jordstykker, Roede_jordstykker, Hvide_jordstykkerog Sorte_jordstykker(default style))
  • Skel (Tilgængelige styles: Gule_skel, Roede_jordstykker, Hvide_jordstykkerog Sorte_jordstykker(default style))
  • Centroider (Tilgængelige styles: Gule_centroider, Roede_centroider, Hvide_centroiderog Sorte_centroider(default style))
  • Ejerlav (Tilgængelige styles: Gule_Ejerlav, Roede_Ejerlav, Hvide_Ejerlav og Sorte_Ejerlav(default style))

 

For at aktivere farvelægningen benyttes WMS parameteren styles= som default er sat til at retunere sorte linjer hvis ikke parameteren er udfyldt.

Hvis man ønsker røde Jordstykker sættes styles=Roede_Jordstykker Fx.

http://services.kortforsyningen.dk/service?login=xxx&password=yyystyles=Roede_Jordstykker&servicename=mat&LAYERS=Jordstykke&TRANSPARENT=TRUE&FORMAT=image%2Fpng&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&SRS=EPSG%3A25832&BBOX=520588.8,6223110.4,520998.4,6223520&WIDTH=256&HEIGHT=256