Matrikel WMS og WFS på Datafordeleren

På Datafordeleren er der nu adgang til følgende matrikel-webtjenester, som begge udstiller gældende og foreløbige data

  • WFS: MatrikelGaeldendeOgForeloebigWFS
  • WWS: MatrikelGaeldendeOgForeloebigWMS

Tjenesterne skal erstatte nedenstående webtjenester på Kortforsyningen. Disse tjenester udfases på kortforsyningen med udgangen af 2020.

  • WFS: mat_gml,2, mat_gmlsfp og SutWFS_UTM
  • WMS: mat og SutWMS_UTM

Mapningsdokumentet "Registernapning - Matriklen" beskriver forskellen for kortforsyningen og datafordelerens services.

Du kan læse yderligere i nyheden fra Geodatastyrelsen,  og dataoversigten på datafordeler.dk

Hvis du har spørgsmål til kald af webtjenesterne, kan du kontakte datafordeler support

 

 

 

________________

21 januar 2020