Minimaks og FOT2007

I juni måned opdateres databaserne minimaks (matrikelkort) og FOT2007 (Geodanmark). Disse databaser er grundlag for kortforsyningens download og webtjenester indeholdende matrikelkortet og geodanmark. Opdateringerne betyder nye datasæt til download og ændringer i views til webtjenester.

MINIMAKS

Databasen opdateres onsdag d. 6. juni. I disse links fra Geodatastyrelsen, kan læses om minimaks og nyhedsbrev for ejendomsdataprogrammet. 

Web-tjenester: Efter opdateringen vil der være optil 3 uger, hvor der ikke er opdateret matrikelkort i web-tjenester, da views skal rettes.

Download: Alle matrikulære datasæt opdateres - initialload. Dette gælder også for de ejerlavsopdelte datasæt, som hentes med atomfeed-løsningen.

FOT2007

Se nyhed fra GeoDanmarks hjemmeside. GeoDK (ny FOT2007) opdateres i slutningen af juni i forbindelse med idriftsættelse af en ny produktionsplatform for GeoDanmark data

Web-tjenester: Efter opdateringen vil der være en periode, hvor data ikke er opdateret, grundet ændring af views.

Download: Alle GeoDanmark datasæt opdateres.

 

Hvis du har spørgsmål database-opdateringerne, kontakt kortforsyningens support: Email: support@sdfe.dk, telefon: 7876 8792. Derudover sendes nyheder ud som tweet "Kortforsyningen drift" og "Kortforsyningen PIP".

 

 

________________

25 maj 2018