NY forvaltningstjeneste (WMS)

Forvaltningstjenesten 2.0

Forvaltningstjenesten har eksisteret som WMS-tjeneste på Kortforsyningen siden efteråret 2016. Den har fra begyndelsen haft fokus på at udstille aktuelle grunddata målrettet kommunal sagsbehandling og forvaltning. Foruden en nem og samlet adgang til mange af Danmarks grunddata som f.eks. ortofoto, stednavne og adresser har tjenesten også indeholdt en række visualiseringer af GeoDanmark data. Disse visualiseringer bliver nu erstattet af Sagsbehandlingskortet, som er én af en række nye visualiseringer af GeoDanmark data som Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) skal udvikle for GeoDanmark i perioden 2019 og 2020.

Sagsbehandlingskortet

Sagsbehandlingskortet er et nyt aktuelt landsdækkende kortværk, baseret på aktuelle GeoDanmark data og udstillet af SDFE. Det er blevet til i et samarbejde mellem GeoDanmark og SDFE. Sagsbehandlingskortet er målrettet kommunale sagsbehandlere, primært inden for den tekniske forvaltning. Med et ensartet og opdateret datagrundlag ønsker GeoDanmark, at understøtte kommunerne i deres sagsbehandling med et fælles kortværk for myndighedsopgaver, beslutninger og afgørelser. Se produktbladet for Sagsbehandlingskortet.

Udstilling af Sagsbehandlingskortet – Forvaltningstjenesten

Det nye Sagsbehandlingskort udstilles i en ajourført Forvaltningstjeneste (WMS-tjeneste)  på adressen: https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename=forvaltning2&service=WMS&version=1.1.1&token=<dit eget token> . Denne url kan benyttes i GIS programmer.  Sagsbehandlingskortet kan også ses under baggrundskort i SDFE kortviser (sdfekort) samt kortforsyningens Qgis-plugin.

Den nye tjeneste vil udfase den gamle forvaltningstjeneste med udgangen af 2020. Foruden Sagsbehandlingskortet indeholder den ny forvaltningstjeneste også andre vigtige data for den kommunale sagsbehandling, herunder matrikeldata, ortofoto, højdekurver, stednavne, adresser og administrative grænser.

 

Hvis du har spørgsmål til forvaltningstjensten, kan du kontakte Kortforsyningens supportteam. E-mail: support@sdfe.dk, Telefon: 7876 8792.

 

________________

15 april 2020