Nye færøske geodata

SDFE har i perioden 2016 – 2017 gennemført en nykortlægning af Færøerne på baggrund af satellitbilleder. I den forbindelse er der udarbejdet nye grunddata for Færøerne, som også er kombineret til et nyt topografisk kort i skala 1:20.000. Umhvørvisstovan har bidraget med informationer om fx bygninger, stednavne, veje og kystlinje

Du kan se de nye data i Kortforsyningens udstillingsvindue på adressen https://kortforsyningen.dk  under Dokumentation / Webserviceliste. De nye data og kortet kan også tilgås via internettet ved hjælp af  WMS-tjenester.

Hvis du ønsker dette skal du benytte fremgangsmåden beskrevet nedenfor.

Topografiske data for Færøerne er betalingsbelagte, hvorfor der skal betales et mindre beløb for at få adgang til tjenesterne. Den årlige abonnementspris er 500 kr. eks. moms. og afregnes forud kvartalsvis med 125 kr. eks. moms.

Hvis du ønsker adgang til tjenesterne skal følgende procedure anvendes:

  1. Opret dig som bruger på Kortforsyningen via dette link: brugeroprettelse.
  2. Send derefter følgende kontakt- og faktureringsoplysninger til support@sdfe.dk
  • Emnefelt i mail: Færøske data
  • Generelle kontaktoplysninger: Navn, adresse, land, brugernavn på kortforsyningen og e-mailadresse.
  • Kontaktoplysninger - virksomheder: CVR-nummer eller EAN-nummer.

Der vil blive åbnet for tjenesterne indenfor 24 timer på hverdage.

Herefter kan kortet og nogle af de nye data tilgås over internettet på følgende adresse:

https://services.kortforsyningen.dk/service?servicename%TJENESTENAVN%26version%3D1.1.1%26LOGIN%3DNAVN%26PASSWORD%3DPASSWORD%26client%3DQGIS og hvor TJENESTENAVN erstattes med et af nedenstående 4 tjenestenavne og hvor NAVN og PASSWORD erstattes med dine oplysninger fra brugeroprettelse.

Tjenestenavn Indhold
f_hillshade Visualisering af overflademodellen (hillshading)
f_kurver Højdekurver med 5 og 10 meters ækvidistance
f20_topo_2017 Topografisk kort, 1:20.000 (F/20 4. udgave)
f_orto_2015 Ortofoto i farve og infrarød

 

 Benyt tjenesterne i en webapplikation beregnet for brug af WMS-tjenester, som f.eks. Qgis eller tilsvarende. 

Hvis du har spørgsmål til brugeroprettelse eller webtjenester, kontakt venligt kortforsyningens supportfunktion. Email: support@sdfe.dk - telefon +45 7876 8792

________________

12 oktober 2018