Nykortlægning Grønland

I perioden 2015 - 2017 gennemførtes et pilotprojekt med nykortlægning af 4 områder i Grønland. Pilotprojektet blev finansieret af A. P. Møller fonden. De 4 områder er: Disko bugt, Sydgrønland/Narsaq, Tasiilaq og Zackenberg. Det samlede areal for pilotområderne er omkring 2 gange Danmarks størrelse.

Pilotprojektet baner vejen for produktion af nye digitale kort og data over hele den isfrie del af Grønland. Der kan læses yderligere om nykortlægningen i denne nyhed fra hjemmesiden for Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE).

Kortlægningen består af følgende datasæt:

  • Digital højdemodel, der viser terrænets variation og dermed beskriver en 3-dimensionel model.
  • Ortofoto, som viser et ufortolket farvebillede af landskabet
  • Vektordata, som er grundlaget for et topografisk kort
  • Stednavne

Data for de 4 pilotområder er tilgængelige som frie data. For at downloade datasæt og kalde WMS-tjenester, skal der oprettes en bruger til kortforsyningen. Benyt dette link til brugeroprettelse.

Hvis du har spørgsmål til brugeroprettelse og distributionen af data, kontakt venligst kortforsyningens support: E-mail: support@sdfe.dk. Telefon: +45 7876 8792.

________________

09 november 2018