Nyt på datafordeler

Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI)

Opdatering

DAGI WFS nedlukkes ikke som tidligere varslet 1. september 2018. Tjenesten opretholdes sammen med de øvrige DAGI-tjenester, indtil tjenesterne lukkes, hvilket forventes at ske medio 2019. Nedlukningen af DAGI-tjenesterne vil blive varslet, når det præcise tidspunkt for nedlukningen kendes.

--

Fra 9. marts bliver det muligt at hente datasættet "Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) som WFS og REST-tjenester på datafordeler. Senere kommer WMS og download også på Datafordeleren.

DAGI-registeret indeholder de officielle administrative inddelinger i Danmark: Regioner, kommuner, sogne, retskredse, politikredse, opstillingskredse og postnumre. På Datafordeleren udvides DAGI med flere administrative inddelinger, som f.eks. afstemningsområder (valgsteder) og supplerende bynavne.

I WFS-tjenesten på Datafordeleren er administrative inddelinger som multi-geometri, mens det på Kortforsyningen er single-geometri.  Forskellen på multi- og single-geometri er: Hvis f.eks. en kommune består af flere polygoner, er der i multi-geometri et objekt pr. polygon (altså flere objekter) og i single-geometri er polygonerne grupperet til ét objekt.
 
Det drejer sig om følgende WFS-tjeneste fra kortforsyningen: DAGI_gml2

Se opdatering, ny dato for paralleldrift.

GeoDanmark - specifikation 5.1

GeoDanmark (specifikation 5.1) er tilgængelig på Datafordeleren fra 12. marts. Det er 2 WFS-tjenester med i alt 57 temaer. De vigtigste temaer er bygninger, veje, vandløb og søer, som kommunerne løbende ajourfører. Bemærk at tjenesterne pt. ikke indeholder Z-værdier, disse bliver tilføjet på et senere tidspunkt.

Fra maj 2018 er det planen at GeoDanmark (specifikation 6.0) også vil blive udstillet på Datafordeleren.

Det forventes at GeoDanmark data (specifikation 5.1) udfases i 2. halvår 2018, og derfor anbefales det at brugerne venter med at skifte tjenester i forretningsløsninger til webtjenester med GeoDanmark data (specifikation 6.0) idriftsættes på Datafordeleren.

 

 

 

 

________________

20 august 2018