Nyt på datafordeler

Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI)

Fra 9. marts bliver det muligt at hente datasættet "Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) som WFS og REST-tjenester på datafordeler. Senere kommer WMS og download også på Datafordeleren.

DAGI-registeret indeholder de officielle administrative inddelinger i Danmark: Regioner, kommuner, sogne, retskredse, politikredse, opstillingskredse og postnumre. På Datafordeleren udvides DAGI med flere administrative inddelinger, som f.eks. afstemningsområder (valgsteder) og supplerende bynavne.

I WFS-tjenesten på Datafordeleren er administrative inddelinger som multi-geometri, mens det på Kortforsyningen er single-geometri.  Forskellen på multi- og single-geometri er: Hvis f.eks. en kommune består af flere polygoner, er der i multi-geometri et objekt pr. polygon (altså flere objekter) og i single-geometri er polygonerne grupperet til ét objekt.
 
Det drejer sig om følgende WFS-tjeneste fra kortforsyningen: DAGI_gml2

DAGI_gml2 udstilles på kortforsyningen i en paralleldrift frem til 1. september 2018
Du kan læse yderligere om DAGI på Datafordeleren i denne nyhed.

GeoDanmark - specifikation 5.1

GeoDanmark (specifikation 5.1) er tilgængelig på Datafordeleren fra 12. marts. Det er 2 WFS-tjenester med i alt 57 temaer. De vigtigste temaer er bygninger, veje, vandløb og søer, som kommunerne løbende ajourfører. Bemærk at tjenesterne pt. ikke indeholder Z-værdier, disse bliver tilføjet på et senere tidspunkt.

Fra maj 2018 er det planen at GeoDanmark (specifikation 6.0) også vil blive udstillet på Datafordeleren.

Det forventes at GeoDanmark data (specifikation 5.1) udfases i 2. halvår 2018, og derfor anbefales det at brugerne venter med at skifte tjenester i foretningsløsninger til webtjenester med GeoDanmark data (specifikation 6.0) idriftsættes på Datafordeleren.

Du kan læse yderligere om GeoDanmark på Datafordeleren i denne nyhed.

 

 

 

________________

12 marts 2018