NYT: Vandløbsreferencen

Vandløbsreferencen danner en fælles referencegeometri, der indbygges i lokale forretningssystemer og kan agere bindeled mellem GeoDanmarks Vandløbsmidter og lokale vandløbsgeometrier i disse forretningssystemer. Med vandløbsreferencen vil myndigheder og organisationer nu få et værktøj til at sikre entydig, og aktuel stedfæstelse af vandløbsdata i forhold til vandløbets geometri.

GUI - API

Vandløbsreferencens GUI giver mulighed for, at få overblik over og forståelse for alle Vandløbsreferencens API'er. Der tilbydes mulighed for bl.a. at lave dataudtræk fra Vandløbsreferencen, og datatransformationer via kald til transformationsservices.

API dokumentationen kan tilgås via Vandløbsreferencens GUI som findes her:  https://vandref.sdfe.dk/

Vandløbsreferencens GUI giver også mulighed for at oprette og administrere abonnementer. Disse abonnementer sikrer, at der gives besked om ændringer på vandløbsreferencer, som sker på baggrund af ændringer i GeoDanmark-Vandløbsmidte.

QGIS Plugin

Vandløbsreferencens API kald og funktionalitet kan afprøves i Vandløbsreferencens testværktøj. Dette værktøj, en QGIS plugin, findes her: ftp://ftp.sdfe.dk/download/GEO/Vandlobsreference/

Brugervejledningen til Vandløbsreferencen og GUIen findes her: ftp://ftp.sdfe.dk/download/GEO/Vandlobsreference/

 

Hvis du har spørgsmål til vandløbsreferencen, kan du send en e-mail til: support-vandref@sdfe.dk

 

________________

29 juni 2020